Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Ugdymas
Choro grupės
Instrumentai

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
RENGINIO INFORMACIJA
Tverų parapijos 400 metų Jubiliejaus Iškilmė
Gegužės 27 d.
Žemaičių a. 6, Tverai, Rietavo sav.

Šie metai Tverų parapijai yra jubiliejiniai - minima 400 metų bažnyčios pastatymo sukaktis. 

Gegužės 27 dieną vyks pagrindinės iškilmės.

Klebonas doc. dr. Saulius Stumbra maloniai pakvietė Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinį chorą „Cantores David” giedoti iškilmingose šv. Mišiose, kurioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro Lopez Quintana drauge su kun. dr. Viliu Sikorsku Šilavoto parapijos šventėje, 2017-05-14
„„Cantores David” Jaunieji „Cantores David” giesmininkai Šilavoto parapijos šventėjeJaunieji „Cantores David” giesminJaunieji „Cantores David” giesmininkai, sudalyvavę Šilavoto parapijos šventėje, apsilankys ir Tveruose

Daiktai kelionei.doc
No items found.
Kiti renginiai