Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS
2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS