Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Pueri I
tvarkaraštis:
Data
Pueri I

Mokyklos choro „Cantores David“ grupę PUERI I sudaro 7-10 metų amžiaus Kauno Sakralinės muzikos mokyklos 1-2 klasėje besimokantys moksleiviai. Ši choro grupė nuolatos dalyvauja respublikiniuose ir miesto renginiuose, dainų šventėse Vilniuje ir Kaune, konkursuose, festivaliuose, koncertuose Kauno miesto visuomenei ir mokyklos bendruomenei.

Grupė PUERI I yra nuolatinė religinių respublikinių ir miesto renginių dalyvė, kasmet dalyvauja respublikiniame moksleivių festivalyje – konkurse „Giesmių giesmelė“, kuriame jaunieji solistai dažnai tampa laureatais, giesmių Švč. Mergelei Marijai festivalyje „Magnificat“, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos atlaiduose bei Kretingos sakralinės muzikos festivalyje. Sekmadieniais gieda Šv. Mišiose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Jau daugelį metų klausytojus džiugina mokyklos rengiami  kalėdiniai koncertai Kauno filharmonijos salėje, Nacionaliniame Kauno dramos teatre, Kauno muzikiniame teatre, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir kitose šventovėse. Tradiciniais tapo choro koncertai Jono Pauliaus II gimnazijoje, Kauno sakralinės muzikos mokyklos Šv. Cecilijos šventėje „Skambanti mokykla“.

Grupės PUERI I moksleiviai aktyviai dalyvauja edukacinėse, šviečiamosiose programose: lanko muziejus, Kauno muzikinį teatrą ir Kauno valstybinę filharmoniją, vertingas istorines vietas bei šventoves.

Choro „Cantores David“ grupei PUERI I vadovauja didelę darbo patirtį turinti mokytoja metodininkė Reda Dapšauskienė.