Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Pueri I
tvarkaraštis:
Data
Pueri I

Mokyklos chorą PUERI I sudaro 1-2 klasių mokiniai:

- Kauno sakralinės muzikos mokykla, vadovai Reda Dapšauskienė ir Neringa Bukauskaitė;

- Kauno šv. Kazimiero progimnazijos filialas, vadovė Rasa Palšauskienė;

- Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos filialas, vadovė Reda Dapšauskienė;

- Prezidento Antano Smetonos gimnazijos  filialas, vadovai Agnė Mozūraitė.

Chorui akompanuoja: Ayda Kugevičienė, Jonas Dapšauskas, Wanli Evangeline Liew, Julius Šidlauskas.

Choras  PUERI I nuolatos dalyvauja renginiuose skirtuose mokyklos, miesto ir respublikos bendruomenei. Yra aktyvūs  dainų švenčių,  respublikinių ir tarptautinių konkursų, festivalių, koncertų dalyviai. Choras  sekmadieniais gieda Šv. Mišių metu  Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Kiekvienais metais mokyklos ir miesto bendruomenę džiugina mokyklos rengiami  kalėdiniai koncertai Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje ir kitose šventovėse. Tradiciniais tapo choro koncertai Jono Pauliaus II gimnazijoje,  Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto salėse, Kauno sakralinės muzikos mokyklos Šv. Cecilijos šventėje „Skambanti mokykla“.

PUERI I jaunieji dainininkai aktyviai dalyvauja edukacinėse, šviečiamosiose programose: lanko muziejus, Kauno muzikinį teatrą ir Kauno valstybinę filharmoniją, vertingas istorines vietas bei šventoves.

Šio choro vaikai ne tik lavina balsą, bet ir visi mokosi groti bent vienu muzikos instrumentu, gilina muzikinio rašto žinias solfedžio užsiėmimuose.

PUERI I jaunieji choristai vėliau sėkmingai integruojasi į antrąjį chorą PUERI II.