Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Mokslo metai

2018–2019 MOKSLO METAI

Trukmė

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Pirmasis pusmetis – rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

Antrasis pusmetis –  sausio 1 d. – gegužės 31 d.

Atostogos:

 • Rudens – 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.;
 • Žiemos (Kalėdų) – 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.;
 • Žiemos – 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.;
 • Pavasario (Velykų) – 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.


Valstybinės švenčių dienos mokslo metų laikotarpiu:

 • sausio 1 d.;
 • vasario 16 d.;
 • kovo 11 d.;
 • 2 - oji Velykų diena (balandžio 22 d.);
 • gegužės 1 d.;
 • lapkričio 1 d.;
 • gruodžio 25, 26 d.