Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 MOKSLO METAIS          

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiasi gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - rugsėjo 1 d. - sausio 19 d.

II pusmetis - sausio 22 d. - gegužės 31 d.  

2023-2024 mokslo metų mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos 2024 m. vasario19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.