Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 MOKSLO METAIS          

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiasi gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - rugsėjo 1 d. - sausio 19 d.

II pusmetis - sausio 22 d. - gegužės 31 d.  

2023-2024 mokslo metų mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos 2024 m. vasario19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.