Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

II pusmetis - vasario 1 d. – birželio 30 d.‍

 

2019-2020 mokslo metų mokinių atostogos:

Rudens atostogos: 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m.sausio 5 d.

Žiemos atostogos: 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos: 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.