Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 MOKSLO METAIS          

Mokslo metų trukmė:

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.

Mokslo metai baigiasi gegužės 31 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - rugsėjo 1 d. - sausio 13 d.

II pusmetis - sausio 16 d. - gegužės 31 d.  

2022-2023 mokslo metų mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos 2023 m. vasario13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.