Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 MOKSLO METAIS

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

• I pusmetis - rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. ;

• II pusmetis - sausio 1 d. – gegužės 31 d.

2019-2020 mokslo metų mokinių atostogos:

• Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.;

• Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.;

• Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.;

• Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:

• sausio 1 d.,

• vasario 16 d.,

• kovo 11 d.,

• 2-oji Velykų diena,

• gegužės 1 d.,

• lapkričio 1, 2 d.,

• gruodžio 25, 26 d.