Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokslo metai

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021-2022 MOKSLO METAIS

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - rugsėjo 1 d. – sausio 14 d.

II pusmetis - sausio 17 d. – gegužės 31 d.

 

2021-2022 mokslo metų mokinių atostogos:

Rudens atostogos: 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos: 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos: 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Šv. Velykų) atostogos: 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.