Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Ugdymo programos

Kauno sakralinės muzikos mokykla – tai vienintelė muzikos mokykla Baltijos šalyse, kurioje yra puoselėjamas Vakarų Europos krikščioniškosios sakralinės muzikos paveldas. Mokykla yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo institucija, chorinio dainavimo mokykla, veiklos prioritetais laikanti sakralinio meno sklaidą bei krikščioniškos moralės principais grįstą auklėjimą.

Mokykloje vykdomos programos:

  • formalųjį švietimą papildantis ugdymas:
pradinis ugdymas (4 metai);
pagrindinis ugdymas (4 metai);
išplėstinis ugdymas (2 metai).
  • neformalus ugdymas:
ankstyvasis ugdymas (1-2 metai);
mėgėjų ugdymas (2-4 metai).

Mokykloje veikia:

chorinio dainavimo skyrius;
styginių instrumentų skyrius.

Dalis mokytojų dirba Suzuki metodu.

Mokykla turi penkis chorus:  Puerili, Pueri I, Pueri II, Juniores ir Improvises. Visi chorai sudaro jungtinį chorą „Cantores David“- Dovydo giesmininkai.