Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ugdymo programos

Kauno sakralinės muzikos mokykla – tai vienintelė muzikos mokykla Baltijos šalyse, kurioje yra puoselėjamas Vakarų Europos krikščioniškosios sakralinės muzikos paveldas. Mokykla yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo institucija, chorinio dainavimo mokykla, veiklos prioritetais laikanti sakralinio meno sklaidą bei krikščioniškos moralės principais grįstą auklėjimą.

Mokykloje vykdomos programos:

  • formalųjį švietimą papildantis ugdymas:
pradinis ugdymas (4 metai);
pagrindinis ugdymas (4 metai);
išplėstinis ugdymas (2 metai).
  • neformalus ugdymas:
ankstyvasis ugdymas (1-2 metai);
mėgėjų ugdymas (2-4 metai).

Mokykloje veikia:

chorinio dainavimo skyrius;
styginių instrumentų skyrius.

Dalis mokytojų dirba Suzuki metodu.

Mokykla turi penkis chorus:  Puerili, Pueri I, Pueri II, Juniores ir Improvises. Visi chorai sudaro jungtinį chorą „Cantores David“- Dovydo giesmininkai.