Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
2024 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS
2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2015 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS