Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Instrumentai
Smuikas

Smuikas – styginis instrumentas turintis keturias stygas, suderintas kvintomis. Smuikas pasirodė šiaurės Italijoje ankstyvame XIV a. Manoma, kad pirmieji smuikų gamintojai sudėjo tris skirtingus to meto muzikinių instrumentų tipus: senovinį tristygį smuiką, Renesanso fidelį ir lyrą.

Mūsų mokykloje mokiniai turi galimybę pasirinkti smuiko mokymą pagal skirtingas metodikas: klasikinę ir Suzuki.

Mokantis klasikine metodika, mokiniams, pasirinkusiems smuiko instrumentą, kūriniai parenkami pagal jų individualius muzikinius gebėjimus. Jie mokosi įvairių epochų muziką. Organizuojami teminiai koncertai, skatinantys mokinių kūrybiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis. Atskleidžia smuiko, kaip instrumento platų panaudojimą muzikos pasaulyje. Baigę mokyklą, mokiniai sugeba laisvai muzikuoti, pritaikyti įgytas žinias šiuolaikiniame gyvenime.

Suzuki metodas, kitaip dar vadinamas „motinos kalbos“ metodu, remiasi pagrindiniu principu – kaip kiekvienas vaikas geba išmokti gimtąją kalbą, taip kiekvienas gali išmokti muzikuoti.

Suzuki smuiko reperturą sudaro 10 knygų, kuriose vyrauja pagal mokymosi lygmenis kruopščiai atrinkti klasikinių kompozitorių kūriniai, kurie sudėlioti nuoseklia logine seka vienas po kito, įvedant į kiekvieną kūrinį po vieną naują techninį dalyką. Mokinys vienu metu žengia tik vieną žingsnelį į priekį. Kai žengiamas naujas žingsnis, sena medžiaga tobulinama tol, kol nauja sąvoka visapusiškai įsisavinama.