Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Instrumentai
Kanklės

Koncertinės kanklės – savo stygų skambesiu užburiantis lietuvių tautinis muzikos instrumentas. Savo prigimtimi kanklės yra labai senas ir sakralus instrumentas, kuriuo buvo skambinama ypatingomis progomis. Senosios kanklės turėjo tik 5-12 stygų. Laikui bėgant kanklės buvo tobulinamos. Šiuolaikinės koncertinės kanklės labai universalus instrumentas turintis net 29 stygas, kuriomis galima skambinti įvairiausią muziką nuo renesanso iki XXI a. kompozitorių kūrinių.

Mokymas groti koncertinėmis kanklėmis vyksta labai nuosekliai, atsižvelgiant į mokinio individualybę, mokymosi tempą, prigimtinius gebėjimus. Ypatingai skatinamas kūrybiškumas bei saviraiška. Ugdomi specifiniai gebėjimai ir muzikinės kompetencijos. Baigę kanklių mokymo programą mokiniai įgyja pagrindinius grojimo koncertinėmis kanklėmis įgūdžius.

Visas mokymo procesas pagrįstas šiltu, nuoširdžiu bei kantriu mokinio ir mokytojo bendravimu, siekiant ugdyti meilę muzikai.