Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Instrumentai
Kanklės

Koncertinės kanklės – savo stygų skambesiu užburiantis lietuvių tautinis muzikos instrumentas. Savo prigimtimi kanklės yra labai senas ir sakralus instrumentas, kuriuo buvo skambinama ypatingomis progomis. Senosios kanklės turėjo tik 5-12 stygų. Laikui bėgant kanklės buvo tobulinamos. Šiuolaikinės koncertinės kanklės labai universalus instrumentas turintis net 29 stygas, kuriomis galima skambinti įvairiausią muziką nuo renesanso iki XXI a. kompozitorių kūrinių.

Mokymas groti koncertinėmis kanklėmis vyksta labai nuosekliai, atsižvelgiant į mokinio individualybę, mokymosi tempą, prigimtinius gebėjimus. Ypatingai skatinamas kūrybiškumas bei saviraiška. Ugdomi specifiniai gebėjimai ir muzikinės kompetencijos. Baigę kanklių mokymo programą mokiniai įgyja pagrindinius grojimo koncertinėmis kanklėmis įgūdžius.

Visas mokymo procesas pagrįstas šiltu, nuoširdžiu bei kantriu mokinio ir mokytojo bendravimu, siekiant ugdyti meilę muzikai.