Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Pueri II
tvarkaraštis:
Data
Pueri II

PUERI II grupė yra mokyklos choro „Cantores David“ dalis, tai II-oji choro pakopa po PUERI I. Choro grupėje 3-4 klasių moksleiviai gieda dvibalsius kūrinius. Nuo 5 klasės mokiniai perkeliami į JUNIORES chorą.

Choristai yra nuolatiniai Vilniaus, Kauno miesto dainų švenčių dalyviai, aktyviai įsilieja į mokyklos organizuojamus renginius ir koncertus. Sekmadieniais gieda Šv. Mišiose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

PUERI II dalyvauja Kauno sakralinės muzikos mokyklos renginiuose „Skambanti mokykla“, „Laudate Pueri”, Giesmių Marijai festivalyje „Magnificat”, adventiniuose ir kalėdiniuose koncertuose.

Choro „Cantores David“ grupei PUERI II vadovauja vyr. mokytoja Rasa Palšauskienė ir Vadimas Navickas, koncertmeisterė – metodininkė Dalia Krunglevičienė. Ilgus metus chorui vadovavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos įkūrėja Nijolė Jautakienė.

Nuo 2019 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai dirba ir Šv. Kazimiero progimnazijoje.