Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Pueri II
tvarkaraštis:
Data
Pueri II

Mokyklos chorą PUERI II sudaro 3-4 klasių mokiniai:

- Kauno Sakralinės muzikos mokykla, vadovai Rasa Palšauskienė ir Vadimas Navickas;

- Kauno šv. Kazimiero progimnazijos filialas, vadovas Vadimas Navickas;

- Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos filialas, vadovai Ingrida Tarvydienė ir Laurynas Viliušis.

Chorui akompanuoja: Dalia Krunglevičienė, Wanli Evangeline Liew.

Choras PUERI II yra antroji choro pakopa, į kurį  ateina vaikai jau susipažinę su chorinio dainavimo pagrindais, toliau gilina muzikinio rašto žinias solfedžio užsiėmimuose ir sėkmingai tęsia mokymąsi groti bent vienu muzikos instrumentu.  Choras yra nuolatiniai Vilniaus ir Kauno miesto dainų švenčių dalyviai, aktyviai įsilieja į mokyklos ir miesto organizuojamus renginius ir koncertus. Sekmadieniais gieda Šv. Mišiose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, dalyvauja Kauno sakralinės muzikos mokyklos renginiuose „Skambanti mokykla“, „Laudate Pueri”, Giesmių Marijai festivalyje „Magnificat”, adventiniuose ir kalėdiniuose koncertuose. Choras aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.

PUERI II choristai vėliau sėkmingai įsilieja į didžiausių mokinių  chorą JUNIORES.