Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Istorija

Kauno sakralinės muzikos mokykla įkurta 1991 m. vasario 4 d. chorų „Pastoralė“ ir „Giesmė“ vadovių – Nijolės Jautakienės ir Salvinijos Jautakaitės-Hargreaves – iniciatyva.

Tai chorinio dainavimo mokykla, kurioje be dainavimo dar mokoma groti ir akordeonu, fleita, arfa, fortepijonu, kanklėmis, smuiku bei vargonais. Mokyklos credo: „Per muziką – į Dievą“. Juo vadovaudamasi mokykla stengiasi padėti jauniems žmonėms atrasti kultūros ir dvasinių vertybių svarbą. Nuo pat įsisteigimo mokykloje veikė 4 chorai: „Pastoralė“, „Giesmė“, jaunių ir jaunučių. Kiekvieną sekmadienį chorai giesmėmis puošė Šv. Mišias Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, daug koncertavo, dalyvavo įvairiuose muzikiniuose projektuose, Kauno miesto renginiuose, dainų šventėse. Ypač aktyvią koncertinę veiklą puoselėjo chorai „Pastoralė“ ir „Giesmė“. Jie aplankė daugybę pasaulio šalių: koncertavo buvusioje Jugoslavijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Estijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Austrijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Italijoje, Prancūzijoje (Lurdo šventovėje); 6 savaičių kelionėje po JAV ir Kanadą surengė 26 koncertus bažnyčiose ir koncertų salėse. 2008 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Giesmė“ (vadovė – Salvinija Jautakaitė-Hargreaves) buvo apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro (dabar – Lietuvos nacionalinis kultūros centras) aukščiausiu mėgėjų meno pdovanojimu „Aukso paukštė“.


2016 m. vasario 26 d. ilgametę, net 25-erius metus sėkmingai Kauno sakralinės muzikos mokyklai vadovavusią jos įkūrėją ir direktorę Nijolę Jautakienę keitė naujas mokyklos direktorius, sakralinės muzikos magistras, teologijos mokslų daktaras kun. Vilius Sikorskas.

Naujasis vadovas subūrė naują administracijos komandą, pradėjo mokyklos reformą. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Kauno sakralinėje muzikos mokykloje mokosi 200 moksleivių (didžiausias besimokančiųjų skaičius per paskutiniuosius mokyklos gyvavimo metus), susibūrusių į keturis chorus: „Pueri I“, „Pueri II“, „Juniores“ ir „Seniores“ bei instrumentinį ansamblį, sudarytą iš atskirais instrumentais grojančiųjų grupių. Mokykloje taip pat kuriama „Improvises“ giesmininkų grupė „Neklaužados“. Pastarieji mėgsta lengvąją muziką ir laisvalaikiu nori giedoti pritariant gitaromis, elektriniais vargonais bei kitais jų skonį atliepiančiais instrumentais. Visi chorai kartu su
instrumentiniais ansambliais formuoja vieną jungtinį koncertinį Kauno sakralinės mokyklos chorą „Cantores David“ („Dovydo giesmininkai“), kurio pavadinimą 2017 m. sausio 6 d. įteisino ir nauji mokyklos nuostatai. Kodėl Dovydo giesmininkai? Dovydo
giesmininkai – iš lot. k. Karalius Dovydas yra istorinis asmuo, gyvenęs 1010–970 m. prieš. Kr. – karalius, suvienijęs žydų tautą. Jis religinės poezijos pradininkas (laikomas 150 Psalmių autoriumi, kurios šiandien jungia pagrindines viso pasaulio religijas – judėjus, islamo išpažinėjus ir visus krikščionis), liturginio kulto, kuris yra visos Vakarų Europos krikščioniškos kultūros lopšys, steigėjas.

Taigi pavadinimas „Cantores David“ yra aiški ir lengvai atpažįstama nuoroda į mokyklos muzikinį specifiškumą, jis puikiai dera visų Lietuvos chorinių muzikos mokyklų bei tarptautiniame kontekste.


Mažiausieji Kauno sakralinės muzikos mokyklos bendruomenės nariai (5–6 metų) lanko ankstyvojo muzikinio ugdymo grupę „Puerili“, („Ankstyvukai“), kur klojami chorinio dainavimo pagrindai, kad vėliau vaikai sėkmingai integruotųsi į bendrą mokyklos chorą „Cantores
David“.

2016 m. rudenį choro „Cantores David“ merginų grupė „Juniores” turėjo koncertinę kelionę į Italiją, Abruzzo regioną, Sulmonos vyskupiją. Merginos giedojo Šv. Mišiose Campo di Giove miestelyje bei surengė koncertą Sulmonos miesto katedroje. 2016 m. „Juniores“ taip pat turėjo galimybę dalyvauti šiuolaikinės sakralinės muzikos ciklų koncertuose „Gailestingumo jubiliejaus muzika“. Grupė koncertavo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislavo arkikatedroje bazilikoje, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bazilikoje su nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choru, Vilniaus choru „Aidija”, Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choru. 


Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorai atlieka platų užsienio ir lietuvių kompozitorių sakralinės, klasikinės bei šiuolaikinės muzikos kūrinių, taip pat harmonizuotų lietuvių liaudies dainų repertuarą.


2018 metais įsteigtas styginių instrumentų skyrius.