Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Instrumentai
Vargonai

Kauno sakralinės muzikos mokykloje mokoma groti vargonais. Vargonai – instrumentų karalius. Kaip ir kiekvienas karalius, turi panašumų į daugelį, bet, iš tiesų nei į vieną nepanašus. Klaviatūromis (manualais) vargonai panašūs į klavišinį instrumentą, savo sandara – į pučiamuosius, o grojimas vargonais panašus į dirigavimą dideliam orkestrui. Pamokų metu mokiniai supažindami su instrumentu, grojimo specifika, registrais, mokosi groti rankomis ir kojomis vienu metu, skaityti natas iš nedidelės (3 eilučių) partitūros. Net jei ir sunkiau sekasi, jau po pusmečio mokiniai geba pagroti lengvesnį kūrinėlį, giesmę, o įgyti įgūdžiai praverčia tolimesnėje muzikinėje ir nemuzikinėje veikloje.