Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Suzuki metodas

Apie Šiniči Suzuki metodą

Japonų ugdymo filosofo, smuikininko Šiniči Suzuki (1898-1998) pedagoginės „Talentų lavinimo“ sistemos esminis principas – kiekvienas vaikas gali išmokti. Pagrindinis jo ir tradicinės pedagogikos skirtumas - nuomonė apie žmogaus talentą. Tradiciškai manoma, kad talentas yra įgimtas. Tačiau Š. Suzuki teigia, jog kiekvienas vaikas gimsta su didžiule potencija išsiugdyti talentą, svarbu tikslingai kurti tam tinkamą aplinką.

Savo metodą pavadinęs „Motinos kalbos metodu“, Š. Suzuki teigia, kad visi vaikai išmoksta kalbėti be ypatingų pastangų ta kalba, kurią nuolat girdi savo aplinkoje. Tokį pat būdą galima pritaikyti mokantis bet kurį kitą dalyką.

Išauginti muzikos profesionalą nėra pagrindinis Suzuki metodo tikslas. Juk pradėję mokyti vaiką rašyti, nesiekiame išauginti jį rašytoju. Arba mokydami jį skaityti, neruošiame jo būti aktoriumi!

„Kažkas yra paskaičiavęs, jog penki procentai Šiniči Suzuki mokinių renkasi profesionalaus muzikanto kelią. Išgirdęs šiuos skaičius Šiniči Suzuki tvirtino: „Visų pirma aš noriu, jog jie užaugtų puikiais žmonėmis. Jei vaikas girdi gražią muziką nuo pat savo gimimo dienos, jei pats išmoksta ją groti, tokio vaiko širdy užauga švelnumas, jautrumas, savidrausmė ir ištvermė. Jei visos tautos susimąstytų ir pradėtų auginti gerus vaikus, galbūt daugiau nebebūtų karų“. Ištrauka iš Š. Suzuki „Auginti Meile“

Svarbiausi Š. Suzuki ugdymo proceso bruožai:

Ankstyva pradžia. 3-4 metukų amžiaus vaikai yra nepaprastai imlūs ir smalsūs. Tokio amžiaus vaikai jau gali atlikti užduotus pratimėlius namuose su mama, nuo 3-5 minučių kelis kartus per dieną. Lavinama jų motorika, koncentracija. Pirmiausia vaikas mokomas taisyklingos laikysenos.

Tėvai – namų mokytojai. Suzuki metode būtinas glaudus bendradarbiavimas: vaikas-mama-mokytojas. Tėvai dalyvauja pamokoje su vaiku kartą per savaitę, kad likusias šešias dienas namuose galėtų groti kartu su vaiku, padėti jam atlikti mokytojo paskirtas užduotis.

Svarbiausias žmogus vaiko gyvenime yra mama. Grojančios mamos pavyzdys gali geriausiai paskatinti paimti į rankas muzikos instrumentą. Į pamoką vaikas ateina drauge su mama. Pirmiausia mama mokoma laikyti instrumentą, sugroti nesudėtingą kūrinėlį. Matydamas namuose kasdien (tai svarbu!) po truputį besimokančią mamą, vaikas norės pamėgdžioti. Tada jau mokytojas drauge su mama moko mažylį. Tėvai yra namų mokytojai, o pedagogas padeda tėvams lavinti vaiko gebėjimus, kurti muzikinę aplinką. Š. Suzuki teigia, kad gabumai nėra įgimti, o išugdomi, todėl reikia ugdyti kasdieninio mokymosi namuose įprotį. Įpročių ugdymas – lėtas procesas, reikalaujantis didžiulio užsispyrimo.

Individualus mokymosi tempas. Viena iš pagrindinių Suzuki metodo nuostatų yra ta, kad mokymosi greitį diktuoja vaiko savybės ir mamos darbštumas, o ne programos bei mokytojų ambicijos. Vaikas mokosi pagal individualų mokymosi tempą. Mažasis gyvena savo ritmu, Mokymasis jam ne našta, o žaidimas, įdomi veikla. Yra svarbu viešai parodyti savo pergales, užlipti ant scenos ir sugroti kūrinį, bet svarbiausia – pažinti ir nugalėti save, savo baimę, savo tingumą ir kiekvieną dieną būti geresniu, nei buvo vakar.

Mažieji mokomi groti iš klausos. Kaip vaikas išmoksta kalbėti, o tik tada skaityti ir rašyti, taip jis mokomas pirmiau groti iš klausos, tik vėliau iš natų. Kadangi Suzuki metodu vaikai pradeda groti būdami labai maži, natūralu, jog jiems simbolio ir jo išraiškos prasmė paaiškinama šiek tiek paaugus. Dažniausiai vaikas natų rašto mokomas tada, kai pradeda skaityti ir rašyti (5 – 7 metų). Taip pat, grojant iš klausos lengviau sutelkti dėmesį į laikyseną, garso kokybę. O vėliau mokytis mintinai sudėtingesnius kūrinius  jiems yra daug lengviau.

Visame pasaulyje vienas repertuaras. Suzuki repertuaras sudarytas iš 7-10 knygų, priklausomai nuo instrumento. Kūriniai knygoje sudėti tokiu būdu, jog išmokus vieną kūrinį, kitame panaudojama jau išmokta technika ir sužinoma dar viena. Taip vaikai mokomi groti nuosekliai, mažais žingsneliais. Skirtingų tautybių vaikams, susitikus tarptautinėse stovyklose, pasauliniuose kongresuose, kuriuose vyksta pamokos su geriausiais ekspertais, smagu bendrauti, groti ansambliuose.  

Palankios ugdymui aplinkos kūrimas:

Muzikos klausymas. Vaikas kasdien klauso įrašus kūrinių, kuriuos jis mokysis groti. Šeimoje kuriama muzikinė aplinka: klausoma įvairios geros muzikos, vaikštoma į koncertus, kalbama apie muziką ir t.t.

Pozityvus nusiteikimas, savo vaiko pagyrimas yra tėvų kelias į sėkmę. Kiekvienas vaiko pasiekimas  – šventė visai šeimai. Jis nuolat pagiriamas ir jam suteikiama galimybė demonstruoti savo pasiekimus.

Nuolatinis kartojimas. „Žinojimas – dar  nėra gebėjimas. Pakartojimas 10 000 kartų – tai yra gebėjimas“ (Sh. Suzuki). Vaikai nuolat kartoja repertuarą. Mokėti mintinai 30 ar daugiau kūrinių – įprastas dalykas. Naujų įgūdžių, naujų technikų mokomasi naudojant gerai išmoktus kūrinėlius. Be to, kartojant ankstesnius kūrinius jie grojami vis tobuliau.

Grupinės pamokos yra neatsiejama, labiausiai motyvaciją didinanti, metodo dalis. Jose ugdomas vaikų jautrumas, drausmė, pagarba kitam žmogui, ištvermė, savivertė. Grodami kartu, vaikai mokosi iš labiau pažengusių savo draugų arba tampa pavyzdžiu jaunesniems.

Suzuki mokytojo vardas suteikiamas tik išlaikius Europos Suzuki asociacijos egzaminus. Lietuvos Suzuki asociacija kartu su Europos Suzuki asociacija organizuoja tęstinius kursus visiems muzikinį išsilavinimą turintiems mokytojams. Lietuvoje dirba smuiko, violončelės, fortepijono ir gitaros Suzuki mokytojo sertifikatus turintys mokytojai. Mūsų mokyklos Suzuki metodo klasėje dirba keturios mokytojos: Elvyra Krikščiūnienė (smuikas, skyriaus vedėja), Inga Bražionienė (smuikas), Renata Surkienė (smuikas), Roma Razmienė (violončelė).

Suzuki mokytojo vardas suteikiamas tik išlaikius Europos Suzuki asociacijos egzaminus. Lietuvos Suzuki asociacija kartu su Europos Suzuki asociacija organizuoja tęstinius kursus visiems muzikinį išsilavinimą turintiems mokytojams. Lietuvoje dirba smuiko, violončelės, fortepijono, gitaros, fleitos ir arfos Suzuki mokytojo sertifikatus turintys mokytojai. Mūsų mokyklos Suzuki metodo klasėje dirba penkios mokytojos: Elvyra Krikščiūnienė (smuikas, skyriaus vadovė), Inga Bražionienė (smuikas), Renata Surkienė (smuikas), Roma Razmienė (violončelė), Viktorija Smailytė (arfa).

Suzuki mokytojos kiekvienais metais organizuoja solistų ir ansamblių koncertus, stovyklas, meistriškumo kursus, seminarus. Nuo 2018 metų, kartu su mokyklos choro mokytojais organizuojamas tarptautinis festivalis „Laudate Pueri“.