Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Instrumentiniai ansambliai

Instrumentiniai ansambliai Kauno sakralinėje muzikos mokykloje – tai netradicinės sudėties ansambliai, kuriuos sudaro trys instrumentų grupės: fleitos, smuikai ir koncertinės kanklės.

Šie ansambliai sudaro bendrą orkestrą, kuriame jungiami įvairių tembrų instrumentai. Grojimas orkestre ugdo muzikines menines kompetencijas bei specifinius ansamblinio muzikavimo gebėjimus, lavina klausą, ritmo pojūtį. Muzikavimas ansambliuose ir orkestre visuomet teikia didelį džiaugsmą tiek atlikėjams, tiek klausytojams.

„Skambanti mokykla”, 2016-11-22, Šv. Cecilijos iškilmės akimirkos