Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Instrumentiniai ansambliai

Instrumentiniai ansambliai Kauno sakralinėje muzikos mokykloje – tai netradicinės sudėties ansambliai, kuriuos sudaro trys instrumentų grupės: fleitos, smuikai ir koncertinės kanklės.

Šie ansambliai sudaro bendrą orkestrą, kuriame jungiami įvairių tembrų instrumentai. Grojimas orkestre ugdo muzikines menines kompetencijas bei specifinius ansamblinio muzikavimo gebėjimus, lavina klausą, ritmo pojūtį. Muzikavimas ansambliuose ir orkestre visuomet teikia didelį džiaugsmą tiek atlikėjams, tiek klausytojams.

„Skambanti mokykla”, 2016-11-22, Šv. Cecilijos iškilmės akimirkos