Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai:

Tarybos pirmininkė – mokytoja Rasa Palšauskienė.

Pirmininko pavaduotoja – mokytoja Ingrida Tarvydienė.

Mokyklos tarybos narė – Jurgita Žilinskaitė.

Tėvų komiteto atstovai: Zigmas Kalesinskas, Rasa Brazionienė, Vita Ramašauskienė.

Moksleivių komiteto atstovai: Martyna Marčiukaitytė (Išplėstinis muzikinis ugdymas), Austėja Gulbinaitė (8 kl.), Augustinas Gudžinskas (7 kl.).