Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai:

Tarybos pirmininkė – mokytoja Rasa Palšauskienė.

Pirmininko pavaduotoja – mokytoja Ingrida Tarvydienė.

Mokyklos tarybos narė – Jurgita Žilinskaitė.

Tėvų komiteto atstovai: Zigmas Kalesinskas, Rasa Brazionienė, Vita Ramašauskienė.

Moksleivių komiteto atstovai: Martyna Marčiukaitytė (Išplėstinis muzikinis ugdymas), Austėja Gulbinaitė (8 kl.), Augustinas Gudžinskas (7 kl.).