Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Puerilli
tvarkaraštis:
Data
Puerilli

PUERILI – ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Tai patys mažiausi 5-7 metų amžiaus mokyklos bendruomenės nariai. Vaikai čia žengia pirmuosius žingsnius į muzikos pasaulį: mokosi muzikos rašto, dainuoja, groja nesudėtingais muzikos instrumentais, skanduoja, atlieka kūno perkusijos pratimus. Ugdymas vyksta žaidimo principu, vaikai mokosi sceninės laikysenos bei kultūros, ypatingas dėmesys skiriamas dainavimui, klojami chorinio dainavimo pagrindai. Mažieji muzikantai vėliau sėkmingai integruojasi į mokyklos chorą „Cantores David“, mokosi groti įvairiais muzikos instrumentais, sėkmingai tęsia ugdymąsi pradinio, pagrindinio, o vėliau ir išplėstinio muzikinio ugdymo programose. Užsiėmimuose mažieji gali dalyvauti su tėveliais, taip stiprinamas tarpusavio ryšys, puoselėjamas kūrybiškumas, išgyvenamos teigiamos emocijos.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės „Puerili” mokytoja - Jurgita Otienė.