Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Puerilli
tvarkaraštis:
Data
Puerilli

PUERILI – ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Tai patys mažiausi mūsų mokyklos bendruomenės nariai, jie čia žengia pirmuosius, o, galbūt, svarbiausius žingsnius į muzikos pasaulį.

Šio amžiaus laikotarpis yra palankiausias įsisavinant muzikinius elementus, kuriuos naudoja ir jau suaugęs žmogus. Muzikos rašto pažinimo pamokose vaikučiai muzikaliai lavinami žaidimo principu: grojant nesudėtingais muzikos instrumentais, skanduojant, atliekant kūno perkusijos pratimus. Ypatingas dėmesys skiriamas dainavimui, klojami chorinio dainavimo pamatai, kad vėliau sėkmingai integruotųsi į mūsų mokyklos chorą „Cantores David“. Užsiėmimuose mažieji gali dalyvauti su tėveliais, taip stiprinamas tarpusavio artumo ryšys, puoselėjamas kūrybiškumas išgyvenant tik teigiamas emocijas.

Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės „Puerili” mokytoja Jurgita Otienė

Tel. +370 699 41509

Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės „Puerili” pirmasis susitikimas įvyks ketvirtadienį rugsėjo 5 dieną 16.30 mokyklos foje. 

Pirmos pamokos planas: grupių sudarymas, vidaus taisyklės, planai ir užduotys.

Pamokos prasidės nuo rugsėjo 9 dienos.