Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Choro grupės
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10:30 val. giedame Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.
Juniores
tvarkaraštis:
Data
Juniores

Mokyklos chorą JUNIORES sudaro 5-8 klasių, mėgėjų muzikinio ugdymo programos bei išplėstinio muzikinio ugdymo programos mokiniai.

Choras formuojamas tik Kauno sakralinės muzikos mokyklos patalpose.

Choro vadovai: Ingrida Tarvydienė ir Mindaugas Radzevičius

Chorui akompanuoja : Dalia Krunglevičienė

Chore JUNIORES dainuoja jau turintys muzikavimo patirtį mokiniai. Jie toliau sėkmingai tęsia solfedžio užsiėmimus, mokosi muzikos istorijos bei tobulina muzikavimo instrumentu įgūdžius. Choro užsiėmimuose atlieka daugiabalsius sakralinės ir klasikinės muzikos lietuvių bei garsiausių pasaulio kompozitorių kūrinius. 7-8 klasėse mokosi chorinio dirigavimo pagrindų.

Choras atstovauja mokyklą Vilniaus ir Kauno miesto dainų šventėse, aktyviai įsilieja į mokyklos ir miesto organizuojamus renginius ir koncertus. Sekmadieniais gieda Šv. Mišiose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, dalyvauja Kauno sakralinės muzikos mokyklos renginiuose „Skambanti mokykla“, „Laudate Pueri”, Giesmių Marijai festivalyje „Magnificat”, adventiniuose ir kalėdiniuose koncertuose. Choras JUNIORES aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.