Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Patalpų nuoma

Informacija apie Kauno sakralinės muzikos mokykloje

(M. Valančiaus g. 8, Kaunas; pastato unikalus numeris: 1990-0026-6017)

nuomojamas patalpas

   
Nuomojamos patalpos pavadinimas   

Patalpos plotas, kv. m.
   
Patalpos žymėjimas plane   

Vienos valandos nuomos kaina EUR
Koplyčia 70,14 1-45, 1-44 20
Pueri I klasė 35,62 1-18 5
Pueri II klasė 41,39 1-1 5
Muzikos teorijos klasė 38,53 1-34 5
Juniores klasė 46,03 1-21 5
Salė su scena 91,22 1-37, 1-38 7

Mokykla nuomoja nurodytas patalpas visiems pageidaujantiems pagal sistemoje

https://kursportuoti.kaunas.lt/

užregistruotą ir su mokykla suderintą grafiką (kai nenaudoja patalpų savo poreikiams).

 

Už patalpų nuomą mokykloje atsakinga: Benita Mincevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
tel. 8 687 26208, el. paštas: info@cantoresdavid.lt