Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Patalpų nuoma

Informacija apie Kauno sakralinės muzikos mokykloje

(M. Valančiaus g. 8, Kaunas; pastato unikalus numeris: 1990-0026-6017)

nuomojamas patalpas

   
Nuomojamos patalpos pavadinimas   

Patalpos plotas, kv. m.
   
Patalpos žymėjimas plane   

Vienos valandos nuomos kaina EUR
Koplyčia 70,14 1-45, 1-44 20
Pueri I klasė 35,62 1-18 5
Pueri II klasė 41,39 1-1 5
Muzikos teorijos klasė 38,53 1-34 5
Juniores klasė 46,03 1-21 5
Salė su scena 91,22 1-37, 1-38 7

Mokykla nuomoja nurodytas patalpas visiems pageidaujantiems pagal sistemoje

https://kursportuoti.kaunas.lt/

užregistruotą ir su mokykla suderintą grafiką (kai nenaudoja patalpų savo poreikiams).

 

Už patalpų nuomą mokykloje atsakinga: Benita Mincevičiūtė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
tel. 8 687 26208, el. paštas: info@cantoresdavid.lt