Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Mokyklos vizija

Vizija ir filosofija

Mokyklos vizija – krikščioniškos inteligentijos formavimas, kultūringesnės ir dvasingesnės kartos auginimas, pasitelkiant sakralinę muziką ir krikščioniškąjį tikėjimą.

Mokyklos credo – per muziką į Dievą, ugdant ir skatinant mokinių religinę praktiką kaip prevenciją prieš priklausomybes ir dorovės nuosmukį tarp jaunimo.

Mokyklos filosofija – aukštų dvasinių ir dorovinių nuostatų ugdymas tarp mokinių, grindžiant jas tautinės ir krikščioniškosios kultūros paveldu, estetinių vertybių sklaida muzikos išraiškos priemonėmis, dvasingumo puoselėjimas visoje mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų. „Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum“ (kinų patarlė). Dalijimasis patirtimi, skatinant įkurti sakralinės muzikos mokyklas ir kituose Lietuvos miestuose.

 

Misija

Mokyklos misija atsiskleidžia sėkmingoje chorinių kolektyvų koncertinėje veikloje, teigiamuose tėvų ir visuomenės vertinimuose.