Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Mokyklos vizija

Vizija ir filosofija

Mokyklos vizija – krikščioniškos inteligentijos formavimas, kultūringesnės ir dvasingesnės kartos auginimas, pasitelkiant sakralinę muziką ir krikščioniškąjį tikėjimą.

Mokyklos credo – per muziką į Dievą, ugdant ir skatinant mokinių religinę praktiką kaip prevenciją prieš priklausomybes ir dorovės nuosmukį tarp jaunimo.

Mokyklos filosofija – aukštų dvasinių ir dorovinių nuostatų ugdymas tarp mokinių, grindžiant jas tautinės ir krikščioniškosios kultūros paveldu, estetinių vertybių sklaida muzikos išraiškos priemonėmis, dvasingumo puoselėjimas visoje mokyklos bendruomenėje ir už jos ribų. „Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum“ (kinų patarlė). Dalijimasis patirtimi, skatinant įkurti sakralinės muzikos mokyklas ir kituose Lietuvos miestuose.

 

Misija

Mokyklos misija atsiskleidžia sėkmingoje chorinių kolektyvų koncertinėje veikloje, teigiamuose tėvų ir visuomenės vertinimuose.