Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Renginių archyvas
Renginių archyvas
1/10/2022
Kauno kantata
30/9/2022
Kauno kantata

2016 m.

 Renginių organizavimas, projektai:

1.       Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis „Magnificat“

2.       Choro „Juniores“ koncertinė kelionė į Italija

3.       Metodinis renginys muzikos mokyklų mokytojams „Skambanti mokykla“

4.       „Advento popietės“ Kauno Rotušėje

5.       Tarptautinės programos Erasmus+eTwinning  tarpmokyklinis projektas „Jo didenybė Menuetas“

6.       Mokyklos projektas „Dvarų muzika“

7.       Tarptautinė konferencija „Muzikinio ugdymo realijos: Lietuvos ir Švedijos patirtis“ bendradarbiavimo susitikimas Kauno sakralinės muzikos mokykloje

Koncertai:

1.       Ankstyvojo muzikinio ugdymo koncertas „Pabūkime kartu“

2.       Advento popietė Kauno miesto muziejuje,

3.       Balandžio 26 d. „Skambėk pavasarėli“ Jono Pauliaus II gimnazijoje

4.       Arfos koncertas Kauno sakralinės muzikos mokykloje

5.       Adventinis koncertas Šv. Mikalojaus bažnyčioje

6.       Koncertų ciklas „Skambantis vainikas Lietuvai“

7.       Koncertas „Žiedai mamai“ Kauno įvairių tautų kultūros centre

8.       Choro Pueri I ir mokytojų koncertas „Sveika vasarėlė“ Kauno sakralinės muzikos mokykloje

9.       „Advento liepsnelės“ Maironio lietuvių literatūros muziejuje

10.   Integruota edukacinė pamoka „Jo didenybė Menuetas“ Kauno sakralinės muzikos mokykloje

11.   Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas „Giesmių giesmelė” 2016 m.

12.   Choro „Seniores“ Sekminių koncertas Vilkijos šv. Jurgio bažnyčioje

13.   Koncertas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje

14.   Choro „Juniores“ ir choro „Laudamus“ (Norvegija) koncertas Kauno prisikėlimo bažnyčioje

15.   Respublikinis „Giesmių giesmelės“ festivalis Pueri I choras

16.   Edukacinė muzikinė pasaka „Smuiko paslaptys muzikos šalyje“ Kauno sakralinės muzikos mokykloje

17.   Choras „Juniores“ G. Samsono „Mišios už Tėvynę“ skirtos birželio 14-osios  proga,

18.   Šv. Mišios – atlaidai Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje

19.   „Gailestingumo jubiliejaus muzika“ Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje

20.   „Gailestingumo jubiliejaus muzika“ Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje,

21.   „Gailestingumo jubiliejaus muzika“ Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje,

22.   Adventinis koncertas Žiežmarių darželyje-mokykloje „Vaikystės dvaras“,

23.   Koncertas – Šv. Mišios Pažaislio bažnyčioje,

24.   Koncertas Kazimieros Kaupaitės ekspozicijos atidarymui Pažaislio vienuolyne,

25.   Kalėdinis Pueri I choro koncertas tėveliams „Kalėdų žvaigždelė“ Kauno sakralinės muzikos mokykloje

 

Dalyvavimas konkursuose ir festivaliuose:

1.       Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas – II vietos diplomas,

2.       Respublikinis akordeonistų konkursas „Muzikinė mozaika“ dvi I vietos,

3.       I tarptautinis konkursas „Trofeo musicale“ – III vieta,

4.       VII tarptautinis konkursas „Muzikuojame dviese“ – III vieta,

5.       Respublikinis akordeonistų konkursas „Muzikinė mozaika“ dvi I vietos,

6.       VII respublikinis festivalis „Garsų išdaigos“ – diplomas,

7.       Tarptautinis šeimyninio muzikavimo festivalis „Muzikuojame šeimoje“,

8.       XVI respublikinis meno ir muzikos mokyklų jaunųjų pianistų festivalis-maratonas,

9.       V Respublikinis tautinių muzikos instrumentų atlikėjų festivalis-maratonas,

10.   XVII respublikinis kamerinio muzikavimo festivalis „Garsų išdaigos“,

11.   Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos 25-osios metinės. G. Samsono „Mišios už Tėvynę,

12.   Respublikinis moksleivių konkursas „Dainių dainelė 2016“,

13.   Respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas „Giesmių giesmelė” 2016,

14.   Respublikinė  moksleivių dainų šventė, Respublikinis chorų festivalis „Dainų mozaika“ Vilniuje.