Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kauno sakralinės
muzikos mokykla
KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLA
Cantores David
Pildymo instrukcija
Giedojimo tarnystė Kauno arkikatedroje Bazilikoje
Sekmadieniais 10.30 val.
Sausio 20 d.
Pueri I
Sausio 27 d.
Juniores
Vasario 3 d.
Pueri II
Vasario 10 d.
Juniores
Vasario 17 d.
Pueri I
Vasario 24 d.
Pueri II
Kovo 3 d.
Pueri I
Kovo 10 d.
Juniores
Kovo 17 d.
Pueri I
Kovo 24 d.
Pueri II
Kovo 31 d.
IV Gavėnios Sekmadienis (Laetare)
Juniores
Balandžio 7 d.
Pueri I
Balandžio 14 d.
Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis
Pueri II
Balandžio 18 d.
10 val. – Krizmos Mišios
Juniores
Balandžio 20 d.
Velykų Vigilija – Velyknaktis
Juniores
Balandžio 21 d.
Šv. Velykos
Pueri I
Balandžio 28 d.
Pueri II
Gegužės 5 d.
Maestro Povilas Padleckis
Gegužės 12 d.
Juniores
Gegužės 19 d.
Pueri I
Gegužės 26 d.
Pueri II
Birželio 2 d.
Šeštinės
Juniores
Birželio 9 d.
Sekminės
Pueri I
Birželio 16 d.
Pueri II
SUzuki klasė
Mokykla sveikina
Lietuvą
su Gimtadieniu
Skelbimai ir NAujienos
VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno sakralinės muzikos mokyklos Bendruomenę kviečiame susipažinti su parengta  VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA.


Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Keičiasi mokesčio už mokslą dydis

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-571 nustatyti nauji Kauno sakralinės muzikos mokykloje vykdomų programų įkainiai:

• Pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir mėgėjų muzikinio ugdymo programos – 12,00 Eur

• Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis – 20,00 Eur

• Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa – 23,00 Eur

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS (PDF)

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
SU ARTĖJANČIAIS NAUJAISIAIS 2019-AISIAIS VIEŠPATIES GIMIMO METAIS!
Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Šv. Kalėdų laukimo koncertas „Rorate Caeli”
2018 m. gruodžio 16 d.

Visus maloniai kviečiame į Šv. Kalėdų laukimo koncertą „Rorate Caeli” Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Koncertas įvyks 2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 16 val.

P R O G R A M O J E :

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

Antikinės muzikos ansamblis „David Antiquor”

Solistas (saksofonas) - Petras Vyšniauskas

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Visus kviečiame aplankyti, susipažinti ir švęsti šv. Cecilijos dieną
Metodinis renginys „Skambanti mokykla”

Renginio pradžia 16.30 val. Renkamės gatvėje prie įėjimo į mokyklą.

• Koncertinė programa chorų „kūrybinėse dirbtuvėse”, trukmė 30 min.

• Seminaras mokytojams „Sakralioji muzika – iškilmingiausia ir aukščiausia maldos išraiška: apibrėžtis ir nūdiena. Maestro Kardinolo Dominyko Bartoluči kūryba – pavyzdinė XX a. sakraliosios muzikos išraiška“. Lektoriai – kun. dr. sakralinės muz. mgr. V. Sikorskas, muz. mgr. M. Radzevičius. Seminaras vyks mokyklos salėje (III a.).

Renginys skirtas šv. Cecilijos – muzikų globėjos – dienai paminėti.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Sėkmingai pradėti 2018-2019 mokslo metai

Kauno sakralinės muzikos mokykla šiemet priėmė rekordinį mokinių skaičių – 55, iš viso šiandien mokykloje – 211 mokinių.

Mokykloje sėkmingai vykdomi renovacijos darbai, gerokai įpusėjo koplyčios remontas, planingai baigiamas viso pastato stogo kapitalinis remontas. Esame labai dėkingi mokyklos Rėmėjams, nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto savivaldybei.

Mūsų mokyklos Bendruomenės laukia darbingi, kūrybingi ir labai turiningi metai. Kaip ir kasmet, lapkričio 22-ąją švęsime šventosios Cecilijos dieną, Kauno miesto žmonėms atversime mokyklos erdves ir kviesime susipažinti su visomis mokykloje vykdomomis veiklomis, dalyvauti parodomosiose atvirose pamokose, išgirsti visų chorų ir instrumentinių kolektyvų koncertą.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Popiežius Pranciškus laimina Dovydo Giesmininkus, Kauno sakralinės muzikos Mokyklą

Sužinoję apie Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą, Kauno sakralinės muzikos mokyklos Mokiniai ir Mokytojai parašėme laišką, kviesdami aplankyti ir palaiminti mūsų mokyklą. Popiežiui išsiuntėme nuotraukų iš mūsų giedojimų Vatikano Didžiojoje Šv. Petro Bazilikoje bei giedojimų Kaune, taip pat dėkojome už jo palaiminimą 2017 m. kovo 4 d., laiške pasakojome apie mūsų mokyklą, jos veiklą ir unikalumą Baltijos šalių kontekste.

Po kelių savaičių gavome iš Popiežiaus Pranciškaus atsakymą ir patvirtinimą, kad jis "meldžiasi už mus, prašo Dievo palaiminimo mūsų mokyklos Bendruomenei bei meldžia ramybės ir džiaugsmo".

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, aštuoni mūsų mokyklos mokiniai su lydinčiais mokytojais dalyvavo Popiežiaus sutikimo ceremonijoje Vilniaus oro uoste.

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Kauno Santakos parke Šv. Mišių metu „Cantores David” giesmininkai giedojo  drauge su gausiu giesmininkų būriu iš visos Lietuvos.

Direktorius kun. Vilius Sikorskas įsijungė į brolių kunigų būrį ir kartu su popiežiumi Pranciškumi koncelebravo šias visai Lietuvai ypatingas šv. Mišias.

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Tapome eTwinning programos mokykla

Džiaugiamės žinia, kad Kauno sakralinės muzikos mokykla tapo oficialia eTwinning programos mokykla 2018-2019 m.m.

eTwinning – tai Europos Komisijos iniciatyva mokykloms, padedanti mokytojams ir mokiniams kurti bendrus tarptautinius projektus, keistis patirtimi, bendrauti tarpusavyje šiuolaikinių komunikacinių ir informacinių technologijų pagalba.

Dalyvavovme projektuose „Už saugų internetą”, „Aš – tai Lietuva”, „Jo Didenybė – Menuetas” ir kt.

Dėkojame mokytojoms Rasai Palšauskienei, Ingridai Tarvydienei, Žilvinui Tarvydui, Jurgitai Žilinskaitei ir Violetai Jucevičienei už aktyvų indėlį garsinant mokyklos vardą!

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Mokslo Metų pradžios iškilmės

Mieli Mokytojai, mokiniai, tėveliai, mokyklos darbuotojai ir visi mūsų bičiuliai,
rudėjančiame danguje pieškime saulės spindulius, tyliai praverkime klasių duris, apkabinkime draugus ir nuskaidrinkime savo širdis rudens spalvomis! Nuoširdžiausiai sveikinu su 2018-2019 mokslo metų pradžia, linkiu Dievo palaimos ir kviečiu susitikti rugsėjo 3 dieną.

16 val. šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje,

17 val. Mokslo metų pradžios šventė Kauno sakralinės muzikos mokykloje, Valančiaus g. 8.

NUOTRAUKŲ ALBUMAS >>>

Pagarbiai
Kun. dr. Vilius Sikorskas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Pasiruošimas mokslo metams: informacija pedagogams 2018
EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ STOVYKLA MOKYKLOS PEDAGOGAMS PAŽAISLYJE

Rugpjūčio 23-24 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai susitiko Pažaislio vienuolyno rekolekcijų namuose edukacinėje-pažintinėje stovykloje. Vyko kun. lic. Artūro Kazlausko ir kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus paskaitos, pažintinės ekskursijos, pasidalinimas vasaros įspūdžiais, šv. Mišios ir neformalus laikas, skirtas augimui ir bendrystei.

P R O G R A M A

Nuotraukų albumas >>>

Nuotraukų galerija
Nuotraukų galerija
Archyvas
Renginiai, naujienos, nuotraukos, video etc.