Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Priėmimas

PRIĖMIMAS

Prašymai mokytis Kauno sakralinėje muzikos mokykloje priimami el. paštu info@cantoresdavid.lt.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

Užpildytas prašymas

• Vaiko asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas)

UGDYMO PROGRAMOS

• Ankstyvasis ugdymas (nuo 5 metų amžiaus),

• Pradinis ugdymas (1-4 kl.),

• Pagrindinis ugdymas (5-8 kl.),

• Išplėstinis ugdymas,

• Mėgėjų ugdymas.

Greta chorinio dainavimo, vyksta solfedžio, muzikos istorijos, solinio dainavimo, grigalinio giedojimo, tikybos pamokos, taip pat privaloma pasirinkti bent vieną muzikos instrumentą.

INSTRUMENTAI

Pasirenkami instrumentai: fortepijonas, vargonai, smuikas, violončelė, kanklės, arfa, akordeonas, fleita, saksofonas.

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ:

PROGRAMOS PAVADINIMAS MĖNESINIS MOKESTIS, EUR
Muzikinio ugdymo programos 12
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su
individualiomis pamokomis
20
Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa 23

Socialiai remtini mokiniai (pateikus reikiamus dokumentus) nuo mokesčio yra atleidžiami.

Konsultacijos
Pavaduotoja ugdymui Aurelija Helmienė, tel. (8-647) 05364

El. paštas

info@cantoresdavid.lt

Pamokos vyksta:
• Kauno sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g. 8) – visos programos,
• Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje (Baltų pr. 123) – pradinio ugdymo,
• Šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51) – pradinio ugdymo 1 ir 2 klasės.


REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ