Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Priėmimas

PRIĖMIMAS

Prašymai mokytis Kauno sakralinėje muzikos mokykloje priimami el. paštu info@cantoresdavid.lt.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

• Užpildytas prašymas (prašymų formos)

• Vaiko asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas)

UGDYMO PROGRAMOS

• Ankstyvasis ugdymas (nuo 5 metų amžiaus),

• Pradinis ugdymas (1-4 kl.),

• Pagrindinis ugdymas (5-8 kl.),

• Išplėstinis ugdymas,

• Mėgėjų ugdymas.

• Suaugusiųjų muzikinis ugdymas.

Greta chorinio dainavimo, vyksta solfedžio, muzikos istorijos, solinio dainavimo, grigalinio giedojimo, tikybos pamokos, taip pat privaloma pasirinkti bent vieną muzikos instrumentą.

INSTRUMENTAI

Pasirenkami instrumentai: fortepijonas, vargonai, smuikas, violončelė, kanklės, arfa, akordeonas, fleita, saksofonas.

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Nuo Mokesčio atleidžiami:
- neįgalūs mokiniai (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas);
- nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikai (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas);.

Mokestis mažinamas 50 proc. mokiniams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas).

Konsultacijos
Pavaduotoja ugdymui Aurelija Helmienė, tel. (8-647) 05364

El. paštas

info@cantoresdavid.lt

Pamokos vyksta:
• Kauno sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g. 8) – visos programos,

• Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje (Baltų pr. 123) – pradinio ugdymo,

• Šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51) – pradinio ugdymo,

• Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje (Vijūnų g. 2) – pradinio ugdymo 1 ir 2 klasės.

REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ