Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Priėmimas

PRIĖMIMAS

Prašymai mokytis Kauno sakralinėje muzikos mokykloje priimami el. paštu info@cantoresdavid.lt.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

Užpildytas prašymas

• Vaiko asmens dokumento kopija (gimimo liudijimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas)

UGDYMO PROGRAMOS

• Ankstyvasis ugdymas (nuo 5 metų amžiaus),

• Pradinis ugdymas (1-4 kl.),

• Pagrindinis ugdymas (5-8 kl.),

• Išplėstinis ugdymas,

• Mėgėjų ugdymas.

• Suaugusiųjų muzikinis ugdymas.

Greta chorinio dainavimo, vyksta solfedžio, muzikos istorijos, solinio dainavimo, grigalinio giedojimo, tikybos pamokos, taip pat privaloma pasirinkti bent vieną muzikos instrumentą.

INSTRUMENTAI

Pasirenkami instrumentai: fortepijonas, vargonai, smuikas, violončelė, kanklės, arfa, akordeonas, fleita, saksofonas.

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

Nuo Mokesčio atleidžiami:
- neįgalūs mokiniai (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas);
- nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikai (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas);.

Mokestis mažinamas 50 proc. mokiniams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų (pateikus tai patvirtinančius dokumentus arba skenuotas jų kopijas).

Konsultacijos
Pavaduotoja ugdymui Aurelija Helmienė, tel. (8-647) 05364

El. paštas

info@cantoresdavid.lt

Pamokos vyksta:
• Kauno sakralinės muzikos mokykloje (M. Valančiaus g. 8) – visos programos,

• Jono Pauliaus II-ojo gimnazijoje (Baltų pr. 123) – pradinio ugdymo,

• Šv. Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51) – pradinio ugdymo,

• Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje (Vijūnų g. 2) – pradinio ugdymo 1 ir 2 klasės.


REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ