Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu
Apie mokyklą
Struktūra ir kontaktai
Ugdymas
Choro grupės
Instrumentai

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
RENGINIO INFORMACIJA
Kauno miesto švietimo įstaigų mokslo metų užbaigos, padėkos šv. Mišios
Birželio 1 d.
12 val.
Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

Šv. Mišias aukos Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Giedos Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”.

Daiktai kelionei.doc
No items found.
Kiti renginiai