Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Laudate Pueri

I-asis tarptautinis jaunųjų dainininkų konkursas „Laudate pueri“

2021 m. balandžio 15 d. nuotoliniu būdu vyks I-asis tarptautinis jaunųjų dainininkų konkursas „Laudate pueri“, kuriame kviečiame dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokinius.

Konkurso nuostatai (PDF)

Dalyvio paraiška (DOC)

Registracija: https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6

LAUDATE PUERI, 1ST INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG VOCALISTS

We invite students of music and art schools to participate at the 1st International Competition for Young Singers "Laudate pueri", which will take place remotely on the 15th of April, 2021.

Rules&Regulations (PDF)

Application form (DOC)

Online application: https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ "LAUDATE PUERI"

I международный конкурс молодых певцов «Laudate pueri», в котором приглашаем принять участие всех учеников, учащихся в музыкальных школах.

Положение (PDF)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (DOC)

Онлайн регистрация: https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6

JURY • Komisija • Комиссия

DAIVA GEDVILAITĖ gimė ir užaugo Kaune. Lietuvos Muzikos Akademijos Kauno fakulteto dainavimo skyriaus absolventė (S. Martinaitytės dainavimo klasė), vėliau tęsė studijas Graco muzikos universitete (Austrija) bei Miuncheno teatro ir muzikos aukštojoje mokykloje (J. Loiblio dainavimo klasė, J. P. Schulze klasė).

2000 metais tapo konkurso Ferruccio Tagliavini diplomante, tais pačiais metais jai skirta Bayreuth festivalio stipendija. 2000 metų vasarą su baroko muzikos ansambliu iš Milano („II giardino armonico“) tarptautiniame Graco vasaros festivalyje “Styriarte“ (dirigentas G. Antonini) sukūrė Narciso vaidmenį Händelio operoje „Agrippina“.

Yra sukūrusi keliolika vaidmenų: Ruggiero, Idamante, Dorabella, Orlofsky, Eboli, Carmen, Venus. Verta paminėti ir ponios Olsen vaidmenį Kurt Weill miuzikle „Street Scene“ su Münchner Rundfunk orkestru (dirigentas U. Schirmer) bei 2013/2014 metais sukurtą burtininkės vaidmenį H. Purcell operoje „Dido and Aeneas“ Miuncheno Cuvillies teatre.

Daiva Gedvilaitė was born in Kaunas. She obtained her master’s degree at the Lithuanian Music Academy (with S. Martinaityte) in 1999 and went ahead with her studies at the “Universität für Musik und Darstellende Kunst“ (Graz) and later at the “Hochschule für Musik und Theater” in Munich, Germany (with J. Loibl and J. P. Schulze).

In 2000 she became a recipient of prestigious Wagner Forum scholarship for the Bayreuther Festspiele and was also awarded the diploma at the international Opera contest “Ferruccio Tagliavini”.

She has performed over a dozen roles including Ruggiero, Dorabella, Idamante, Orlofsky, Eboli, Venus, Carmen etc. She has sung the role of Narciso in Händels “Agrippina“ under the baton of G. Antonini with "Il giardino armonico" (Milan), not to mention the performances in Munich Prinzregententheater as Mrs. Olsen in K. Weil "Street scene“ together with the Münchner Rundfunkorchester, conducted by U. Schirmer or the role of Sorceress in "Dido and Aeneas“ by H. Purcell at Munich Cuvillies theater.

MINDAUGAS RADZEVIČIUS – 2001 m. baigė bakalauro studijas LMTA Kauno fakultete, įgijo Choro dirigavimo specialybę.

2009 m. LMTA Kauno fakultete įgijo choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį (vad. prof. P. Bingelis).

Nuo 1999 m. – Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centre Č. Sasnausko choro vadovas.

Nuo 2010 m. – Kauno valstybinio choro dirigentas chormeisteris ir choro meno vadovo asistentas.

2015 m. – yra Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos asistentas.

Nuo 2016 m. – Kauno sakralinės muzikos mokyklos Liturgijos ir meno vadovas bei choro mokytojas.

Lietuvos dainų švenčių „Būties ratu“ (2007 m.), „Amžių sutartinė“ (2009 m.), „Čia –mano namai“ (2014 m.) dirigentas.

2003 m. – kamerinio ansamblio „Reversio“ įkūrėjas (Darius Klišys – birbynė, Mindaugas Radzevičius – klavišiniai instrumentai). Kamerinis ansamblis 2009 m. ir 2013m. dalyvavo Paežerių dvaro festivalyje, 2012 m. Senosios muzikos festivalyje „Banchetto musicale“, 2013 m. festivalyje „Užutrakio vakarai“, 2014 m. Pažaislio muzikos festivalyje, 2015 m. Tarptautiniame medinių pučiamųjų festivalyje „Medynės“. Išleistos CD plokštelės: Baroque Sonatas (2003); Falla con misuras (2008); Lietuvių liaudies dainos šiuolaikinės muzikos erdvėje (2008); Couperin & Händel: The Royal Concerts (2009).

2013 m. apdovanotas Marijampolės miesto globėjo Šv. Jurgio medaliu.

2014 m. apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

MINDAUGAS RADZEVIČIUS — graduated from the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater in 2001, specializing in choir conducting.

He obtained the master's degree in choir conducting  (by Prof. P. Bingelis) at the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater in 2009.

Since 1999 he has been the leader of  Česlovas Sasnauskas Choir of Vilkaviškis Diocese’s Christian Culture Center.

Since 2010 he has been a conductor, choirmaster and assistant of the director of arts at the Kaunas State Choir.

Since 2015 he has been an assistant at the Academy of Music of Vytautas Magnus University.

Since 2016 he has been the head of liturgy and choir teacher at the Kaunas School of Sacred Music.

A Conductor of the Lithuanian Song Festivals: “Būties ratu” (2007), “Amžių sutartinė” (2009), “Čia –mano namai” (2014).

2003 — founder of the chamber ensemble "Reversio" (Darius Klišys — birbynė, Mindaugas Radzevičius — keyboard instruments). Chamber ensemble participated in the Paežeriai manor festival in 2009 and 2013, Early Music Festival „Banchetto Musicale“ in 2012,  "Užutrakis vakarai" festival in 2013, Pažaislis Music Festival in 2014,  International Woodwind Festival "Medynės" in 2015. Released CDs: Baroque Sonatas (2003); Falla con misuras (2008), Lithuanian folk songs in the space of contemporary music (2008), Couperin & Händel: the Royal Concerts (2009).

In 2013 he was awarded the medal of St. George (patron of the town of Marijampolė).

In 2014 he was awarded the medal of Kaunas city mayor Jonas Vileišis.

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, sukūrusi virš 30 vaidmenų operose, operetėse. Koncertavo JAV, Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kt. Daugelio tarptautinių muzikos festivalių dalyvė.

2002 m. apdovanota Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus „Fortūnos” diplomu už Čiboletos vaidmenį J. Strausso operetėje „Naktis Venecijoje”.

2008 m. apdovanota „Orfėjo” statulėle, suteiktas Kauno valstybinio muzikinio teatro geriausios metų solistės vardas.

Apdovanota Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus pagrindiniu „Fortūnos“ prizu – „Fortūnos” statulėle:

2009 m. – už  pagrindinį Violetos Kavallini vaidmenį I. Kalmano operetėje „Monmartro žibuoklė”,

2017 m. – už pagrindinį Ponios Flut vaidmenį O. Nicolai operoje „Vindzoro šmaikštuolės“ ir  pagrindinį Serpoletos vaidmenį R. Plankett operetėje „Kornevilio varpai“,

2020 m. – už pagrindinį Ledi Makbet vaidmenį G. Verdi operoje „Makbetas“.

2010 m. – Lietuvos televizijos „Auksinio balso” konkurso „Triumfo arka” laureatė.

2012 m. – išrinkta geriausia 2011 metų Lietuvos operos soliste ir apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi” už Liučijos vaidmenį G. Donizetti operoje „Liučija di Lamermur”.

Nuo 1998 m. – dainavimo pedagogė, nuo 2012 m. – Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Dainavimo metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė, respublikinių dainavimo konkursų vertinimo komisijų narė ir organizatorė.

Už nuopelnus Lietuvos sceninio meno kultūrai, už aktyvią pedagoginę ir koncertinę veiklą, už puikius mokinių pasiekimus apdovanota LR Kultūros ministerijos padėkos raštais.

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ– A soloist at the Kaunas State Musical Theater. She has created over 30 roles in operas and operettas. She has given many concerts in the USA, Ukraine, Russia, Belarus, Estonia, and other countries. She has participated in many international music festivals.

In 2002 she was awarded the diploma by the Kaunas branch of the Lithuanian Theater Union "Fortuna" for the role of Ciboletta in J. Strauss' operetta "Night in Venice".

In 2008 she was awarded the statue of "Orpheus", the title of the best soloist of the year of Kaunas State Musical Theater.

She was also awarded the main prize of Fortune by the Kaunas branch of the Lithuanian Theater Union–the statuette of Fortune:

In 2009–for the main role of Violeta Kavallini in I. Kalman's operetta "The Violin of Montmartre",

In 2017–for Frau Flut's leading role in O. Nicolai's opera “The Merry Wives of Windsor” and  Serpolette’s leading role in R. Planquette's “The Bells of Corneville”,

In 2020–for Lady Macbeth's leading role in G. Verdi’s opera “Macbeth”.

In 2010–Laureate of the Lithuanian Television's  "The Golden Voice" competition "The Triumphal Arch".

In 2012 she was chosen as the best soloist of the Lithuanian Opera of 2011 and was awarded the "Golden Cross of the Stage" for the role of Lucia in G. Donizetti's opera “Lucia di Lammermoor”.

Since 1998, she has been a singing teacher, since 2012 — the head of The Singing Methodological Group of Kaunas Juozas Gruodis Conservatory, teacher, jury member and organizer of various national singing competitions.

She has been awarded several certificates of appreciation by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania for her merits to the Lithuanian performing arts culture, for her active pedagogical and concert activities, and for the excellent achievements of her students.

REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ