Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Laudate Pueri

IV-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“

2024 m. balandžio 13 d. nuotoliniu būdu (liaudies/nacionaliniai instrumentai bei mediniai ir variniai pučiamieji instrumentai) ir balandžio 20 d. kontaktiniu būdu (dainininkai), vyks IV - asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“, kuriame kviečiame dalyvauti neformalaus švietimo muzikos ir meno mokyklų mokinius.

Konkurso nuostatai (PDF)

Grupė Elektroninis paštas Registracijos anketos adresas
Dainavimas laudatepuerikonkursas@gmail.com https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6
Liaudies ir nacionaliniai styginiai instrumentai laudatepueridileta@gmail.com https://forms.gle/kRR32eMkSZHv4jLA8
Mediniai ir variniai pučiamieji instrumentai laudatepuerijurgita@gmail.com https://forms.gle/4aXjbUqdK4QGjkLv7

The results will be available at 2pm. /
Rezultatai pasirodys 14 valandą.

LAUDATE PUERI, 4TH INTERNATIONAL YOUTH MUSIC COMPETITION, KAUNAS, LITHUANIA

We invite students of music schools to participate at the 4th International Competition Youth Music "Laudate pueri",
which will take place remotely on the 13 April (for folk / national string instruments and woodwind and brass instruments)
and 20 April, 2024, contact competition (for singers).

Rules&Regulations (PDF)

Group Email address Application registry address
Singing laudatepuerikonkursas@gmail.com https://forms.gle/jDYNHqSbNdK3ZozR6
Folk and national string instruments laudatepueridileta@gmail.com https://forms.gle/kRR32eMkSZHv4jLA8
Woodwind and brass instruments laudatepuerijurgita@gmail.com https://forms.gle/4aXjbUqdK4QGjkLv7

JURY • Komisija

Dainavimas
(singing)

TOMAS LADIGA 1991 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar LMTA) solinį dainavimą. Dalyvavo Zalcburgo (Austrija) vasaros akademijoje "Mozarteum". Nuo 1991 m. iki 2020 m. Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas.

Plačiau

TOMAS LADIGA Graduated from the Lithuanian State Conservatoire (now LMTA) in 1991, majoring in solo singing. Participated in the Mozarteum Summer Academy in Salzburg (Austria).

More

ZITA MARTINAVIČIŪTĖ-GRIGIENĖ – dainininkė (sopranas) ir pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė.

Plačiau

ZITA MARTINAVIČIŪTĖ-GRIGIENĖ – singer (soprano) and teacher, graduate of the Lithuanian Academy of Music and Theater.

More

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, sukūrusi virš 30 vaidmenų operose, operetėse. Koncertavo JAV, Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kt. Daugelio tarptautinių muzikos festivalių dalyvė.

Plačiau

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – a soloist at the Kaunas State Musical Theater. She has created over 30 roles in operas and operettas. She has given many concerts in the USA, Ukraine, Russia, Belarus, Estonia, and other countries. She has participated in many international music festivals.

More

Liaudies ir nacionaliniai styginiai instrumentai
(folk and national string instruments)

EMILIJA KARALIŪTĖ - muzikos atlikėja ir pedagogė. 2018 m. su pagyrimu baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją (kanklių specialybė) ir 2021m. Brunel University London (muzikos atlikėjos specialybė). Muzikos atlikimo meno mokėsi Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Gabriella Dall’Olio arfos klasėje.

Plačiau

EMILIJA KARALIŪTĖ is music performer and music teacher. Emilija studied at Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire, where she graduated in 2018 with honours. 2021 graduated with honours from Brunel University London with a degree in Music Performance. She studied Music Performance at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in Gabriella Dall’Olio’s harp class.

More

Jurga Senkutė - pedagogė ir atlikėja. 1996 m. baigė Magistro studijas Lietuvos muzikos akademijoje (dabartinė LMTA), kur jai buvo suteiktos kanklių atlikėjos, kamerinio ansamblio artistės, dėstytojos kvalifikacijos. Apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvią pedagoginę veiklą.

Plačiau

Jurga Senkutė - teacher and music performer. In 1996 she graduated with Master degree at the Lithuanian Academy of Music (now LMTA), where she was awarded the qualifications of kankles. Music performer, chamber ensemble artist, and teacher. She was awarded with Honorable mention of the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, the Department of Culture and Education of Kaunas Municipality and the Mayor of Kaunas City for her pedagogical work and artistic activity.

More

DILETA KUBILIENĖ - pedagogė ir atlikėja. 1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (dabartinė LMTA), kur jai suteiktos kanklių atlikėjo, kamerinio ansamblio artisto ir muzikos pedagogo kvalifikacijos. Apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvų pedagoginį darbą bei koncertinę veiklą.

Plačiau

DILETA KUBILIENĖ is teacher and music performer. Graduated from Lithuanian Academy of Music (now Lithuanian Academy of Music and Theatre), gaining a degree in kankles performance, ensemble performance, and music pedagogy. Having more than 30-year teaching experience, Dileta currently works as a kankles teacher at Kaunas Juozas Gruodis Conservatory (Music High School). Dileta was awarded with Honorable mention of Kaunas City Municipality's Division of Culture for diligent pedagogical work and artistic activity.

More

Mediniai ir variniai pučiamieji instrumentai
(woodwind and brass instruments)

ULA ČAPLIKAITĖ – Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros lektorė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) orkestro fleitininkė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos fleitos mokytoja.

Plačiau

ULA ČAPLIKAITĖ is a lecturer at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) at the Department ofWind and Percussion Instruments. She is a flautist at Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (LNOBT)and flute teacher at National M. K. Čiurlionis School of Art.

More

RENATA PULTINEVIČIENĖ - Vokietijos, Badeno-Viurtembergo regiono Kornwestheimo ir Besigheimo miestų mokyklų pučiamųjų instrumentų klasės vadovė, fleitos dėstytoja, Ludwigsburgo apskrities jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų darbo vadovė, egzaminų organizavimo ir komisijos narė.

Plačiau

RENATA PULTINEVIČIENĖ is a leader of wind instruments class of Kornwestheim and Besigheim (Baden-Württemberg, Germany) schools. She is a flute teacher, a work manager of Ludwigsburg youth windorchestras, and a member of the examination preparation organization and its committee.

More

Evaldas Liutkauskas - 1999 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą, kur jam suteiktos orkestro artisto, pučiamųjų orkestro dirigento, pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu Evaldas Liutkauskas yra Kauno 1–osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės vadovas, Kauno raj. Garliavos Jonučių vid. mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Jonučių brass“ vadovas, Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio narys.

Plačiau

Evaldas Liutkauskas graduated from Lithuanian music academy Kaunas faculty in 1999. He was granted qualifications of orchestra artist, brass orchestra conductor and educator. 1996 - 2002 he worked as an assistant for Lithuanian music academy Kaunas faculty brass orchesta leader R. Balčiūnas.

More
REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ