Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Laudate Pueri

III-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“

2023 m. balandžio 22 d. kontaktiniu būdu (dainininkams), vyks III - asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Laudate pueri“, kuriame kviečiame dalyvauti muzikos ir meno mokyklų mokinius.

Konkurso nuostatai (PDF)
DALYVIO PARAIŠKA (WORD)

LAUDATE PUERI, 3ND INTERNATIONAL YOUTH MUSIC COMPETITION, KAUNAS, LITHUANIA

We invite students of music and art schools to participate at the 3nd International Competition Youth Music "Laudate pueri", which will take place remotely on the 7th of April and 22nd of April, 2023, contact competition (only for singers).

Rules&Regulations (PDF)
APPLICATION FOR ONLINE PARTICIPATION (WORD)

JURY • Komisija

Dainavimas
(singing)

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė, sukūrusi virš 30 vaidmenų operose, operetėse. Koncertavo JAV, Ukrainoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje ir kt. Daugelio tarptautinių muzikos festivalių dalyvė.

Plačiau

GITANA PEČKYTĖ-VILKELIENĖ – a soloist at the Kaunas State Musical Theater. She has created over 30 roles in operas and operettas. She has given many concerts in the USA, Ukraine, Russia, Belarus, Estonia, and other countries. She has participated in many international music festivals.

More

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ – pedagogė ir atlikėja. 1998 m. baigė LMTA Kauno fakultetą pas profesoręJūratę Bukauskaitę, kur jai suteikta operos solisto, koncertinio dainininko, dėstytojo kvalifikacijos. Jau 25 metus dirba Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykloje ( ankščiau – muzikos mokykla) soliniodainavimo mokytoja.

Plačiau

IRENA ANDRIUŠČENKIENĖ - a teacher and performer. In 1998, she graduated from the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theatre under the guidance of professor Jūratė Bukauskaitė, receiving qualifications as an opera soloist, concert singer, and teacher.

More

MINDAUGAS RADZEVIČIUS – 2001 m. baigė bakalauro studijas LMTA Kauno fakultete, įgijo Choro dirigavimo specialybę. 2009 m. LMTA Kauno fakultete įgijo choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį (vad. prof. P. Bingelis). Nuo 2010 m. – Kauno valstybinio choro dirigentas chormeisteris ir choro meno vadovo asistentas. 2013 m. apdovanotas Marijampolės miesto globėjo Šv. Jurgio medaliu. 2014 m. apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

Plačiau

MINDAUGAS RADZEVIČIUS — graduated from the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater in 2001, specializing in choir conducting. 2009 at the Kaunas Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theater, he obtained a master's degree in choir conducting music (by Prof. P. Bingelis). Since 1999 - Vilkaviškis Diocese Christian Culture Center Č. Sasnauskas Choir leader. Since 2010 - Kaunas State Choir conductor choirmaster and choir artistic director's assistant.

More

Liaudies ir nacionaliniai styginiai instrumentai
(folk and national string instruments)

KRISTINA KUPRYTĖ - atlikėja ir pedagogė. Tarptautinių konkursų laureatė. Už aktyvią tarptautinę kultūrinę veiklą jai suteiktas Omahos (JAV) miesto garbės pilietės vardas.

Plačiau

KRISTINA KUPRYTĖ - with a Master’s degree from the Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Kristina has earned several prestigious competition awards and won prizes and recognition both in Lithuania and internationally. In 2015 Kristina was bestowed with an honorary Omaha, USA citizenship.

More

DILETA KUBILIENĖ - pedagogė ir atlikėja. 1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (dabartinė LMTA), kur jai suteiktos kanklių atlikėjo, kamerinio ansamblio artisto ir muzikos pedagogo kvalifikacijos. Apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvų pedagoginį darbą bei koncertinę veiklą.

Plačiau

DILETA KUBILIENĖ is teacher and music performer. Graduated from Lithuanian Academy of Music (now Lithuanian Academy of Music and Theatre), gaining a degree in kankles performance, ensemble performance, and music pedagogy. Having more than 30-year teaching experience, Dileta currently works as a kankles teacher at Kaunas Juozas Gruodis Conservatory (Music High School). Dileta was awarded with Honorable mention of Kaunas City Municipality's Division of Culture for diligent pedagogical work and artistic activity.

More

EMILIJA KARALIŪTĖ - muzikos atlikėja ir pedagogė. 2018m. su pagyrumu baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją (kanklių specialybė) ir 2021m. Brunel University London (muzikos atlikėjo specialybė). Muzikos atlikimo meno mokėsi Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Gabriella Dall’Olio arfos klasėje.

Plačiau

EMILIJA KARALIŪTĖ is music performer and music teacher. Emilija studied at Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire, where she graduated in 2018 with honours. 2021 graduated with honours from Brunel University London with a degree in Music Performance. She studied Music Performance at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in Gabriella Dall'Olio's harp class.

More

Mediniai ir variniai pučiamieji instrumentai
(woodwind and brass instruments)

ULA ČAPLIKAITĖ – Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros lektorė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) orkestro fleitininkė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos fleitos mokytoja.

Plačiau

ULA ČAPLIKAITĖ is a lecturer at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) at the Department ofWind and Percussion Instruments. She is a flautist at Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (LNOBT)and flute teacher at National M. K. Čiurlionis School of Art.

More

RENATA PULTINEVIČIENĖ - Vokietijos, Badeno-Viurtembergo regiono Kornwestheimo ir Besigheimo miestų mokyklų pučiamųjų instrumentų klasės vadovė, fleitos dėstytoja, Ludwigsburgo apskrities jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų darbo vadovė, egzaminų organizavimo ir komisijos narė.

Plačiau

RENATA PULTINEVIČIENĖ is a leader of wind instruments class of Kornwestheim and Besigheim (Baden-Württemberg, Germany) schools. She is a flute teacher, a work manager of Ludwigsburg youth windorchestras, and a member of the examination preparation organization and its committee.

More

Evaldas Liutkauskas - 1999 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą, kur jam suteiktos orkestro artisto, pučiamųjų orkestro dirigento, pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu Evaldas Liutkauskas yra Kauno 1–osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės vadovas, Kauno raj. Garliavos Jonučių vid. mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Jonučių brass“ vadovas, Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio narys.

Plačiau

Evaldas Liutkauskas graduated from Lithuanian music academy Kaunas faculty in 1999. He was granted qualifications of orchestra artist, brass orchestra conductor and educator. 1996 - 2002 he worked as an assistant for Lithuanian music academy Kaunas faculty brass orchesta leader R. Balčiūnas.

More
REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ