Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Komisijos nariai

Evaldas Liutkauskas

Evaldas Liutkauskas - 1999 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą, kur jam suteiktos orkestro artisto, pučiamųjų orkestro dirigento, pedagogo kvalifikacijos.

1996–2002 m. Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto pučiamųjų instrumentų orkestro vadovo doc. R.Balčiūno asistentas.

Šiuo metu Evaldas Liutkauskas yra Kauno 1–osios muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų klasės vadovas, Kauno raj. Garliavos Jonučių vid. mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Jonučių brass“ vadovas, Kauno miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio narys.

Evaldo Liutkausko vadovaujamas kolektyvas ir trimito klasės mokiniai aktyviai dalyvauja Kauno rajono, miesto bei šalies muzikiniame gyvenime, reprezentuoja ir garsina Lietuvą tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose.

Evaldo Liutkausko mokiniai yra nuolatiniai respublikinių konkursų bei festivalių I-III vietos laureatai ir diplomantai bei Grand prix laimėtojai.

Atmintinas ir pažymėtinas Evaldo Liutkausko mokinio J.Burzdžiaus pasirodymas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje griežiant Lietuvos kameriniam orkestrui, diriguojamam prof. S.Sondeckio.

Varinių pučiamųjų instrumentų orkestras "Jonučių brass" nuolatinis Garliavos miestelio, Kauno miesto ir rajono renginių, Kauno rajono ir respublikinių dainų švenčių, įvairių respublikinių projektų dalyvis. 2007m. Garliavos ,,Jonučių brass“ orkestras - Lietuvos pučiamųjų orkestro čempionato A kategorijos Grand prix laimėtojas, 2011m. Lietuvos pučiamųjų orkestro čempionato B kategorijos pirmosios vietos laimėtojas, 2012m. Lietuvos pučiamųjų orkestro čempionato C kategorijos pirmosios vietos laimėtojas.

Ponios Almos Adamkienės kviečiami jaunieji pūtikai apsilankė ir grojo Lietuvos Respublikos prezidentūros kiemelyje.

Evaldas Liutkauskas kviečiamas dalyvauti respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijose.

Evaldas Liutkauskas graduated from Lithuanian music academy Kaunas faculty in 1999. He was granted qualifications of orchestra artist, brass orchestra conductor and educator.

1996 - 2002 he worked as an assistant for Lithuanian music academy Kaunas faculty brass orchesta leader R. Balčiūnas.

Currently, Evaldas Liutkauskas is brass class leader at Kaunas 1st music school. He is a leader of brass orchestra "Jonučių brass" at Garliava Jonučiai middle school. He is also a member of teachers-methodists group of Kaunas city musical schools.

E. Liutkauskas collective and trumpet  students actively participate at Kaunas city, district and Lithuania musical life. They represent Lithuania in international competitions and festivals. E. Liutkauskas students are laureates in republican competicions and festivals reaching as high as Grand Prix.

J. Burzdžius, E. Liutkauskas student, performed at Lithuania National Philharmonic Society together with Lithuania chamber orchestra conducted by professor S. Sondreckis.

Brass orchestra "Jonučių brass" constantly participate at Garliava town, Kaunas city and district events. The orchestra participate in city wide and republican song festivals. In 2007 the orchestra won a Grand Prix in category A, at Lithuania brass orchestras competition. In 2011 they won the 1st place in category B at Lithuania brass orchestras competition. In 2012 in category C st the Lithuania brass orchestras competition, the orchestra won the 1st place. Invited by Mrs. Alma Adamkienė, the orchestra visited and played in the courtyard of the Presidency of the Republic of Lithuania.

Evaldas Liutkausas is invited to be an evaluation committee member at republican and international competitions.