Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Ula Čaplikaitė

ULA ČAPLIKAITĖ – Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros lektorė, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) orkestro fleitininkė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos fleitos mokytoja.

Muzikos pradėjo mokytis Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje vaikų muzikos mokykloje. Studijavo Vilniaus Konservatorijos Laimos Šulskutės fleitos klasėje, net du kartus tapo respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso laureate (1997 ir 1999).

2007 m. baigė LMTA prof. A. Vizgirdos fleitos klasę, jai suteiktas meno licenciato laipsnis. Ji dalyvavo žymių fleitininkų meistriškumo kursuose – C. Hustedtas (Vokietija), W. Bennettas (Anglija), G. Bourgogne (Prancūzija), R. Wilsonas (JAV), G. Norbertas (Austrija), V. Bottazzini (Italija).

Aktyviai koncertuoja su įvairiais orkestrais: nacionaliniu Vokietijos jaunimo orkestru „Junge Europe Philharmonie“, LMTA studentų simfoniniu orkestru, Lietuvos Nacionaliniu simfoniniu orkestru ir Šv. Kristoforo kameriniu orkestru.

Taip pat dažnai yra kviečiama koncertuoti su kameriniu ansambliu „Musica Humana“, kaip solistė ir ansamblio narė.

Sėkmingas pasirodymas lydėjo ir Neringos muzikos festivalyje „Neringa 2004” kartu su LMTA fleitų kvartetu.

Gastrolių maršrutai nusidriekę po visą Europą. Atlikėja yra surengusi keletą rečitalių JAV, Vašingtone.

Jos mokiniai puikiai pasirodo respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Už sėkmingą jaunosios kartos ugdymą ji yra gavusi Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės Padėkos raštą.

ULA ČAPLIKAITĖ is a lecturer at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (LMTA) at the Department of Wind and Percussion Instruments. She is a flautist at Lithuanian National Opera and Ballet Theatre (LNOBT) and flute teacher at National M. K. Čiurlionis School of Art.

U. Čaplikaitė started learning music at Vilnius B. Dvarionas ten-year music school. She studied at Vilnius Conservatory at Laima Sulskiene’s flute class. U. Čaplikaitė became laureate of republican Juozas Pakalnis young artists competition twice, in 1997 and in 1999. She obtained a degree of licentiate of arts (by professor A. Vizgirda) at the Lithuanian Academy of Music and Theater in 2007. U. Čaplikaitė attended famous flautists’ skill mastering courses: C. Husted (Germany), W. Bennett (England), G. Bourgogne (France), R. Wilson (USA), G. Norbert (Austria), V. Bottazzini (Italy).

She is actively performing with various orchestras: National Youth Orchestra of Germany (Junge Europe Philharmonie), LMTA students’ symphony orchestra, Lithuanian National Symphony Orchestra, and St. Christopher Chamber Orchestra.

U. Čaplikaitė is frequently asked to perform together with the chamber ensemble Musica Humana as a soloist and as a member of the ensemble.

Another successful performance was held together with LMTA flute quartet at Neringa 2004 music festival.

U. Čaplikaitė has performed a few recitals in Washington, USA.

Her students show great performances at republican and international competitions. U. Čaplikaitė has received a Certificate of Appreciation for successfully educating the youth from former President of Lithuania Dalia Grybauskaitė.