Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Dileta Kubilienė

DILETA KUBILIENĖ - pedagogė ir atlikėja. 1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (dabartinė LMTA), kur jai suteiktos kanklių atlikėjo, kamerinio ansamblio artisto ir muzikos pedagogo kvalifikacijos. Apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvų pedagoginį darbą bei koncertinę veiklą.

Dileta šiuo metu yra Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos kanklių mokytoja metodininkė. Jos paruošti mokiniai dalyvauja respublikiniuose ir Kauno miesto renginiuose, festivaliuose, koncertuose, laimi prizines vietas tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, tęsia muzikos mokslus LMTA bei kitose aukštosiose mokyklose.

Dileta aranžuoja kūrinius kanklėms, kanklių ansambliui, organizuoja ir veda koncertus, edukacinius renginius, skaito metodinius pranešimus konferencijose, seminaruose, dirba konkursų vertinimo komisijose.               

Dileta 10 metų grojo kanklių trio (daugiau nei 200 koncertų), Kauno miesto muzikos ansamblyje „Ainiai“, akompanavo kanklėmis chorams „Pastoralė“ ir „Giesmė“ (su jais įrašė 4 kompaktines plokšteles). Su šiais kolektyvais daug koncertavo Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, JAV. Kankliavo II Lietuvos Eucharistinio kongreso liturginėse valandose (2000), teko garbė kankliuoti Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II Vatikane (2002). Nuo 2016 m. kankliuoja koncertuose bei renginiuose su Kauno sakralinės muzikos mokyklos choru „Cantores David“.

DILETA KUBILIENĖ is teacher and music performer. Graduated from Lithuanian Academy of Music (now Lithuanian Academy of Music and Theatre), gaining a degree in kankles performance, ensemble performance, and music pedagogy. Having more than 30-year teaching experience, Dileta currently works as a kankles teacher at Kaunas Juozas Gruodis Conservatory (Music HighSchool). Dileta was awarded with Honorable mention of Kaunas CityMunicipality's Division of Culture for diligent pedagogical work and artistic activity.  

Dileta's students participate in national and municipal events, festivals, concerts, as well as successfully gaining prizes in international and national competitions. A significant number of students continue their studies at Lithuanian Academy of Music and Theatre and elsewhere.

Dileta arranges compositions for kankles and kankles ensemble. She organizes and hosts concerts, educational events, participates as a lecture in various conferences, seminars. Dileta also works as jury member in music competitions.

Dileta played in Kankles Trio for 10 years (more than 200 performances), Kaunas City Music Ensemble Ainiai. She also accompanied the Pastoralė and Giesmė choirsand recorded 4 CDs with them. Alongside these ensembles and choirs, Dileta has performed in Germany, Austria, France, Belgium, Italy, United Kingdom, Norway,United States of America. Dileta performed at the 2nd Lithuanian Eucharistic Congress (2000), at the reception of St. John Paul II in Vatican City (2022). Since 2016 she has been performing in various concerts alongside Kaunas Sacred Music School Choirs "Cantores David".