Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Jurga Senkutė

Jurga Senkutė - pedagogė ir atlikėja. 1996 m. baigė Magistro studijas Lietuvos muzikos akademijoje (dabartinė LMTA), kur jai buvo suteiktos kanklių atlikėjos, kamerinio ansamblio artistės, dėstytojos kvalifikacijos. Apdovanota LR švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno savivaldybės kultūros ir švietimo departamento ir Kauno miesto mero Padėkos raštais už aktyvią pedagoginę veiklą.

Jurga - mokytoja ekspertė, turinti 34 metų pedagoginio darbo patirtį. Šiuo metu ji dirba Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykloje. Pedagogės paruošti mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose, Kauno miesto koncertuose, festivaliuose konkursuose, laimi prizines vietas, tęsia studijas LMTA ir darbuojasi pedagogais bei atlikėjais.

Jurga išleidusi du aranžuotų kūrinių kanklėms rinkinius. Ji skaito metodinius pranešimus seminaruose, organizuoja ir veda koncertus, dirba konkursų vertinimo komisijoje.

1996-2001 m. Jurga grojo Kauno miesto muzikos ansamblyje „Ainiai“.  Nuo 2001 m. kankliuoja ansamblyje „Tūto“ (išleistos 4 kompaktinės plokštelės). Su šiais kolektyvais daug koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispatijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kinijoje, Indijoje.

Jurga Senkutė - teacher and music performer. In 1996 she graduated with Master degree at the Lithuanian Academy of Music (now LMTA), where she was awarded the qualifications of kankles. Music performer, chamber ensemble artist, and teacher. She was awarded with Honorable mention of the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, the Department of Culture and Education of Kaunas Municipality and the Mayor of Kaunas City for her pedagogical work and artistic activity.

Jurga is an expert teacher with 34 years of teaching experience. Currently, she works at the Kaunas Aleksandras Kačanauskas School of Music and the Kaunas Mikas Petrauskas School of Performing Arts. Pupils prepared by the teacher participate in international, republican, Kaunas city concerts, festivals, competitions. They win prizes, continue their studies at LMTA and work as pedagogues and performers.

Jurga has published two sets of arranged works for kankles. She gives methodological presentations at seminars, organizes and conducts concerts, and works on the competition evaluation committee.

1996-2001 Jurga played in the Kaunas City Music Ensemble "Ainiai". Since 2001 she plays in the ensemble "Tūto" (released 4 CDs). With these collectives she performed a lot in Lithuania, Latvia, Poland, Germany, France, Spain, Italy, United Kingdom, China, India.