Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Komisijos nariai

Emilija Karaliūtė

EMILIJA KARALIŪTĖ - muzikos atlikėja ir pedagogė. 2018m. su pagyrumu baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją (kanklių specialybė) ir 2021m.  Brunel University London (muzikos atlikėjos pecialybė). Muzikos atlikimo meno mokėsi Trinity Laban Conservatoire of Musicand Dance, Gabriella Dall’Olio arfos klasėje.

2019m. pradėjo dirbti privačia muzikos mokytoja „LondonMusic Centre“ kompanijoje ir muzikos mokytoja „Music House for Children“Londone. Moko įvairaus amžiaus vaikus fortepijono ir muzikos teorijos.

Atliko muzikos terapijos praktiką vaikų reabilitacijos ligoninėje su neįgaliais vaikais bei turinčiais autizmo sutrikimų. Dirbo muzikos terapeute „Kiddleydivey“ kompanijoje.

Atlieka muzikos marketingo praktiką „Connects Music“kompanijoje. Mokosi ir analizuoja muzikos industriją.

Dar besimokant konservatorijoje įsitraukė į aktyvią socialinę kultūrinę veiklą: koncertai, festivaliai, konkursai, edukaciniai, muzikiniai, kultūriniai renginiai;

Nacionalinių Jono Švedo konkursų laureatė (2015, 2017).

2018m. įstojusi į Brunel universitetą Londone prisijungė prie orkestro, kurio pagrindas buvo improvizacija.

Grojo kanklėmis spektakliuose „Vasarvidžio nakties sapnas“  (pagal W. Shakespeare‘o pjesę) ir  graikų mitologijos tragedijoje „Medėja“ (pagal Euripides).

2019m. organizavo du labdaros koncertus Londone: koncertinės salės ir muzikantų-atlikėjų suradimas, koncertinės programos sudarymas, renginių reklamavimas ir t.t.

Buvo atrinkta koncertuoti  - kankliuoti Brunel University London studentų baigimo ceremonijose, kuriose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių.

Šiuo metu gyvena ir dirba Londone, kankliuoja įvairiuose renginiuose, koncertuose.

EMILIJA KARALIŪTĖ is music performer and music teacher.

Emilija studied at Kaunas Juozas Gruodis Conservatoire, where she graduated in 2018 with honours.

2021 graduated with honours from Brunel University London with a degree in Music Performance.

She studied Music Performance at Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in Gabriella Dall'Olio's harp class.

2019 started working privately as a music teacher at the London Music Centre and as a music teacher at ‘Music House for Children’ in London. Teaches piano and music theory to children of all ages.

Practised music therapy with disabled and autistic children in a children's rehabilitation hospital. She worked as a music therapist for ‘Kiddleydivey’.

Started practising Music Marketing at ‘Connects Music’. She learns and analyses the music industry.

Whilst still studying at the conservatoire, Emilija became involved in active social and cultural events: concerts, festivals, competitions, educational, musical, cultural events; Laureate of National Jonas Svedas competitions (2015, 2017).

2018 whilst studying at Brunel University London, Emilija joined an orchestra based on improvisation.

Played the kankles in the performances of The Midsummer Night’s Dream (based on a play by W. Shakespeare)and in the tragedy of Greek mythology Medea by Euripides.

2019 organised two charity concerts in London, which included things like finding concert spaces and artists, putting together a musical programme, publicising the charity concerts,etc.

Emilija was selected to perform at Brunel University London student graduation ceremonies attended by several thousand people. Emilija currently continues to play at various events and concerts in London.