Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Mokykla sveikina
Lietuvą
su Gimtadieniu
Skelbimai ir NAujienos
VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno sakralinės muzikos mokyklos Bendruomenę kviečiame susipažinti su parengta  VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA.


Skaityti daugiau
Keičiasi mokesčio už mokslą dydis

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-571 nustatyti nauji Kauno sakralinės muzikos mokykloje vykdomų programų įkainiai:

• Pradinio, pagrindinio, išplėstinio ir mėgėjų muzikinio ugdymo programos – 12,00 Eur

• Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis – 20,00 Eur

• Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa – 23,00 Eur

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS (PDF)

Skaityti daugiau
SU ARTĖJANČIAIS NAUJAISIAIS 2019-AISIAIS VIEŠPATIES GIMIMO METAIS!
Skaityti daugiau
Šv. Kalėdų laukimo koncertas „Rorate Caeli”
2018 m. gruodžio 16 d.

Visus maloniai kviečiame į Šv. Kalėdų laukimo koncertą „Rorate Caeli” Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Koncertas įvyks 2018 m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 16 val.

P R O G R A M O J E :

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”

Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis”

Antikinės muzikos ansamblis „David Antiquor”

Solistas (saksofonas) - Petras Vyšniauskas

Skaityti daugiau
Visus kviečiame aplankyti, susipažinti ir švęsti šv. Cecilijos dieną
Metodinis renginys „Skambanti mokykla”

Renginio pradžia 16.30 val. Renkamės gatvėje prie įėjimo į mokyklą.

• Koncertinė programa chorų „kūrybinėse dirbtuvėse”, trukmė 30 min.

• Seminaras mokytojams „Sakralioji muzika – iškilmingiausia ir aukščiausia maldos išraiška: apibrėžtis ir nūdiena. Maestro Kardinolo Dominyko Bartoluči kūryba – pavyzdinė XX a. sakraliosios muzikos išraiška“. Lektoriai – kun. dr. sakralinės muz. mgr. V. Sikorskas, muz. mgr. M. Radzevičius. Seminaras vyks mokyklos salėje (III a.).

Renginys skirtas šv. Cecilijos – muzikų globėjos – dienai paminėti.

Skaityti daugiau
Sėkmingai pradėti 2018-2019 mokslo metai

Kauno sakralinės muzikos mokykla šiemet priėmė rekordinį mokinių skaičių – 55, iš viso šiandien mokykloje – 211 mokinių.

Mokykloje sėkmingai vykdomi renovacijos darbai, gerokai įpusėjo koplyčios remontas, planingai baigiamas viso pastato stogo kapitalinis remontas. Esame labai dėkingi mokyklos Rėmėjams, nuoširdžiai dėkojame Kauno miesto savivaldybei.

Mūsų mokyklos Bendruomenės laukia darbingi, kūrybingi ir labai turiningi metai. Kaip ir kasmet, lapkričio 22-ąją švęsime šventosios Cecilijos dieną, Kauno miesto žmonėms atversime mokyklos erdves ir kviesime susipažinti su visomis mokykloje vykdomomis veiklomis, dalyvauti parodomosiose atvirose pamokose, išgirsti visų chorų ir instrumentinių kolektyvų koncertą.

Skaityti daugiau
Popiežius Pranciškus laimina Dovydo Giesmininkus, Kauno sakralinės muzikos Mokyklą

Sužinoję apie Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą, Kauno sakralinės muzikos mokyklos Mokiniai ir Mokytojai parašėme laišką, kviesdami aplankyti ir palaiminti mūsų mokyklą. Popiežiui išsiuntėme nuotraukų iš mūsų giedojimų Vatikano Didžiojoje Šv. Petro Bazilikoje bei giedojimų Kaune, taip pat dėkojome už jo palaiminimą 2017 m. kovo 4 d., laiške pasakojome apie mūsų mokyklą, jos veiklą ir unikalumą Baltijos šalių kontekste.

Po kelių savaičių gavome iš Popiežiaus Pranciškaus atsakymą ir patvirtinimą, kad jis "meldžiasi už mus, prašo Dievo palaiminimo mūsų mokyklos Bendruomenei bei meldžia ramybės ir džiaugsmo".

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, aštuoni mūsų mokyklos mokiniai su lydinčiais mokytojais dalyvavo Popiežiaus sutikimo ceremonijoje Vilniaus oro uoste.

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Kauno Santakos parke Šv. Mišių metu „Cantores David” giesmininkai giedojo  drauge su gausiu giesmininkų būriu iš visos Lietuvos.

Direktorius kun. Vilius Sikorskas įsijungė į brolių kunigų būrį ir kartu su popiežiumi Pranciškumi koncelebravo šias visai Lietuvai ypatingas šv. Mišias.

Skaityti daugiau
Tapome eTwinning programos mokykla

Džiaugiamės žinia, kad Kauno sakralinės muzikos mokykla tapo oficialia eTwinning programos mokykla 2018-2019 m.m.

eTwinning – tai Europos Komisijos iniciatyva mokykloms, padedanti mokytojams ir mokiniams kurti bendrus tarptautinius projektus, keistis patirtimi, bendrauti tarpusavyje šiuolaikinių komunikacinių ir informacinių technologijų pagalba.

Dalyvavovme projektuose „Už saugų internetą”, „Aš – tai Lietuva”, „Jo Didenybė – Menuetas” ir kt.

Dėkojame mokytojoms Rasai Palšauskienei, Ingridai Tarvydienei, Žilvinui Tarvydui, Jurgitai Žilinskaitei ir Violetai Jucevičienei už aktyvų indėlį garsinant mokyklos vardą!

Skaityti daugiau
Mokslo Metų pradžios iškilmės

Mieli Mokytojai, mokiniai, tėveliai, mokyklos darbuotojai ir visi mūsų bičiuliai,
rudėjančiame danguje pieškime saulės spindulius, tyliai praverkime klasių duris, apkabinkime draugus ir nuskaidrinkime savo širdis rudens spalvomis! Nuoširdžiausiai sveikinu su 2018-2019 mokslo metų pradžia, linkiu Dievo palaimos ir kviečiu susitikti rugsėjo 3 dieną.

16 val. šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje,

17 val. Mokslo metų pradžios šventė Kauno sakralinės muzikos mokykloje, Valančiaus g. 8.

NUOTRAUKŲ ALBUMAS >>>

Pagarbiai
Kun. dr. Vilius Sikorskas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius

Skaityti daugiau
Pasiruošimas mokslo metams: informacija pedagogams 2018
EDUKACINĖ-PAŽINTINĖ STOVYKLA MOKYKLOS PEDAGOGAMS PAŽAISLYJE

Rugpjūčio 23-24 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai susitiko Pažaislio vienuolyno rekolekcijų namuose edukacinėje-pažintinėje stovykloje. Vyko kun. lic. Artūro Kazlausko ir kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus paskaitos, pažintinės ekskursijos, pasidalinimas vasaros įspūdžiais, šv. Mišios ir neformalus laikas, skirtas augimui ir bendrystei.

P R O G R A M A

Nuotraukų albumas >>>

Skaityti daugiau
Lietuvos šimtmečio Dainų šventė

Kauno sakralinės muzikos mokykla „Cantores David” gausiai dalyvavo neeiliniame renginyje – Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje. Pasipuošę šiai šventei sukurtais mokyklos marškinėliais mūsų mokiniai darniai įsiliejo repeticijas ir šventinius renginius. Mokyklą reprezentavo chorai Pueri II, Juniores I ir Juniores II.

Birželio 30 d., Kaune, Ąžuolyno parke esančiame Dainų slėnyje nuskambėjo „Dainų dienos” koncertas, o liepos 4-6 d. dalyvavome Dainų šventės renginiuose bei repeticijose Vilniuje. Šventės kulminacija įvyko liepos 6 d. – po pietų vyko dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką, o 17 val. šventę vainikavo baigiamasis koncertas „Vienybė težydi“.

NUOTRAUKŲ ALBUMAS >>>

ĮRAŠAS IŠ DAINŲ DIENOS ”VIENYBĖ TEŽYDI” VILNIUJE (2018-07-06) >>>

LRT kalbina Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinio choro „Cantores David” choristes Vilniuje / 2018-07-06 >>>

Skaityti daugiau
Džiaugsmingos vasaros!

Mieli Mokytojai, Mokiniai, Tėveliai,

Vasara jau padovanojo savo pirmąsias saulėtas dienas. Mūsų laukia Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos”. Labai džiaugiuosi itin darbingais ir kūrybingais 2017-2018 mokslo metais, Jūsų pasiekimai stulbinantys: tapome Giesmių Giesmelės 2018 respublikinio konkurso pagrindiniais laureatais, Ukrainoje Kijeve V-ąjame tarptautiniame solistų, vokalinių ansamblių ir chorų festivalyje-konkurse „Victoria”merginų choras laimėjo I-ąją vietą, surengėme puikų, profesionalų I-ąjį tarptautinį festivalį „Laudate Pueri”... Šešios mūsų abiturientės sėkmingai pabaigė mokyklą. Gegužės pabaigoje priėmėme net 37 naujus moksleivius, tai labai šviesus ir viltingas mokyklos Pavasaris. Brangūs mūsų naujieji Mokiniai, visus Jus nuoširdžiai sveikinu.

Vasaros metu mūsų mokykla stengsis pakeisti savo senąjį stogą ir naujai atkurti savo Širdį – koplyčią, kurioje pradės pulsuoti visiškai nauji ir vertingi vargonai.

Mielieji, visiems Jums meldžiu gausių Dangiškojo Tėvo malonių, džiaugsmingo palaiminto poilsio ir sveikiems bei paaugusiems dvasia ir kūnu sugrįžti į Dovydo Giesmininkų Mokyklą!

Direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas

Skaityti daugiau
Archyvas
Renginiai, naujienos, nuotraukos, video etc.