Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Nuotolinis mokymas

INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO

Virtualios choro ir solfedžio pamokos

Kauno sakralinės muzikos mokykla karantino laikotarpiu ugdymo procesą organizuoja mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) būdu. Mokykla ir mokytojų bendruomenė tam yra pasiruošusi.

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO > > >

Visa informacija bus teikiama per „MANO DIENYNĄ“. Bendroji informacija skelbiama mokyklos internetinėje  svetainėje www.cantoresdavid.lt.

Dalykų mokytojai su jumis susisieks įvairiomis galimomis priemonėmis (telefonu, e.paštu, per  „MANO DIENYNAS“, gausite tikslias ir aiškias nuorodas, kaip vyks mokymas nuotoliniu būdu. Galite ir jūs patys susisiekti su mokytojais jums patogiu būdu.  

Mokėjimo tvarka kol kas išlieka ta pati iki to laiko, kol savivaldybė nustatys kitaip. Apie pasikeitimus iš karto informuosime.

BENDRAUJAME NUOTOLINIU BŪDU.

Visada jums padės mokyklos komanda:

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas E.paštas Veiklos sritys
Direktorius Vilius Sikorskas (8-611) 51123 info@cantoresdavid.lt Mokyklos veikla
Pavaduotoja ugdymui Aurelija Helmienė (8-647) 05364 aurelijahelmienė@gmail.com
info@cantoresdavid.lt
Ugdymas, nuotolinis mokymas,
mokyklos veikla
Pavaduotoja ūkiui Benita Mincevičiūtė (8-687) 26208 info@cantoresdavid.lt Ūkio valdymas
Raštvedė Aida Vasiliauskienė (8-37) 425741 info@cantoresdavid.lt Mokyklos veikla, mokėjimai už mokslą,
dokumentacija


UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mieli tėveliai ir mokiniai, prašome aktyvaus bendravimo su dalykų mokytojais, choro vadovais ir reikalui esant su mokyklos administracija. Būkite atviri ir išsakykite savo lūkesčius, galimybes, pastebėjimus, rekomendacijas. Ugdymą stengsimės organizuoti Jums tinkamomis formomis, priemonėmis ir patogiu laiku. Sieksime, kad ugdymo turinys ir Jūsų vaikų pažanga nenukentėtų. Atsižvelgsime į tai, kad Jūsų vaikai bendrojo lavinimo mokyklos dalykus taip pat mokysis nuotoliniu būdu. Todėl labai stengsimės jiems nedidinti mokymosi krūvio, kad nesukeltume nepatogumų. Individualius nuotolinio mokymosi dalykus aptarsite (telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis) su kiekvieno dalyko mokytojais.

Pagrindinė komunikavimo priemonė bus „MANO DIENYNAS“.

MUZIKOS ISTORIJOS, SOLFEDŽIO, TIKYBOS, CHORO, CHORINIO DIRIGAVIMO, VOKALO, INSTRUMENTŲ dalykų medžiagą mokiniai gaus pateiktą tam tikram periodui (sutartam su mokytoju). Bus  suformuotos aiškios užduotys, pateikta mokomoji medžiaga, nurodyti kūrinių įrašai. Mokiniams bus nurodyta kaip ir ką atlikti. Nurodytas atsiskaitymo laikas ir forma (GRĮŽTAMASIS RYŠYS). Grįžtamąjį ryšį (testavimas, el.paštas, video  ar audio įrašas) mokinys ir mokytojas aptars iš anksto ir pritaikys pagal mokinio technines galimybes. Bus organizuojamos tiesioginės  (iš anksto sutartu, pagal pamokų tvarkaraštį laiku), nuotolinės ir mišrios pamokos. Dalykų nuotolinio ugdymo įgyvendinimui reikalingos priemonės:

• Interneto ryšys;

• Kompiuteris arba planšetė, išmanusis mobilus telefonas;

• Prisijungimas prie „MANO DIENYNAS“ .

Ugdymo turinys bus vykdomas vadovaujantis ugdymo programomis. Dalykų mokytojai, įvertinę galimybes ir atsižvelgdami į mokinių individualius poreikius bei galimybes parinks metodus, būdus, priemones, komunikavimo programas.  Drąsiai sakykite, jei numatomi ugdymo metodai, priemonės, būdai ar laikas Jums netinka.

Numatoma naudoti Viber, Whatsapp, Messenger, el.paštą, MANO DIENYNAS bei kitos mokytojų pasirinktos komunikavimo programos.

SVEIKATOS IR DIEVO PALAIMOS.

                                                                                                                                        Administracija

NUOTOLINIO MOKYMO PAMOKOS – KANKLĖS

Jurgita Kamantauskaitė atlieka lietuvių liaudies dainą „Saulė siuvo marškinaičius“: video įrašas

Justina Kamantauskaitė atlieka lietuvių liaudies dainą „O kai aš“: video įrašas

(Kanklių mokytoja Dileta Kubilienė, vokalo mokytojas Kazimieras Ivanovas).

NUOTOLINIO MOKYMO PAMOKOS – VOKALAS

Ringailė Ramašauskaitė atlieka L. Abario dainą „Tai vakar atsitiko“: video įrašas

Martyna Marčiukaitytė atlieka O. Bogdanovo dainą „Amžinas ratas“: video įrašas

(Vokalo mokytoja Jurgita Žilinskaitė, koncertmeisterė Dalia Krunglevičienė).

NUOTOLINIO MOKYMO PAMOKOS – CHORINIS DAINAVIMAS

Choro partijų tobulinimas:

Virtualus „Improvises“ choras:

Choro „Juniores“ mokymo įrašai:

Kyrie

Sanctus

Agnus Dei

GRIGALINIO CHORALO MOKYMO MEDŽIAGA:

https://padlet.com/redasacra/Choralas

SOLFEDŽIO 1, 2 KL. MOKYMO MEDŽIAGA (REDA DAPŠAUSKIENĖ):

https://padlet.com/redasacra/solfedzio

CHORO „PUERI I“ MOKYMO MEDŽIAGA, 2 KL. (REDA DAPŠAUSKIENĖ):

https://padlet.com/redasacra/Choras

Solfedžio 1-8 kl. mokymo medžiaga (Vadimas Navickas)

https://padlet.com/vadimasnavickas/nld6ln69ve7hhmn4


Šv. Kazimiero progimnazijos jaunučių choro "Pueri I" mokymo medžiaga (Vadimas Navickas ir Rasa Palšauskienė)

https://padlet.com/vadimasnavickas/trc37llgj9nsz77a


Jaunučių 3-4 kl. choro "Pueri II" mokymo medžiaga (Vadimas Navickas ir Rasa Palšauskienė)

https://padlet.com/vadimasnavickas/y7z9jkgaernlmjyw

REGISTRACIJA PRIĖMIMĄ