Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Nuotolinio ugdymo procesas nuo gegužės 4 dienos

Tėveliai ir Mokiniai,

Kauno sakralinės muzikos mokyklos pedagogai pasiruošė kokybiškam ugdymo procesui nuotoliniu būdu, kuris bus vykdomas nuo gegužės 4 dienos.

Prašau aktyviai bendrauti ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti numatytomis formomis bei priemonėmis. Organizuojant individualių dalykų bei bendrųjų dalykų (solfedžio, muzikos istorijos) nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo procese naudojama: interneto ryšys, kompiuteris (planšetė), išmanusis mobilus telefonas.

Internetiniu ryšiu naudojame internetinio socialinio komunikavimo programas:  www.manodienynas.lt, Zoom, Viber, Whatsapp, Messenger, el. paštą.

Mokymas nuotoliniu būdu tetampa gyvas per Jūsų ekranus, ausines, bet ir labai atsakingai savarankiškas, visiems naujas ir tikrai aktyvus, įdomus, praturtinantis ir kokybiškas.

Pagrindinė informacija pateikiama per manodienynas.lt.

Visais klausimais, susijusiais su nuotoliniu mokymusi, prašome kreiptis į pavaduotoją ugdymui Aureliją Helmienę, tel. (8 647) 05364.

Direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas