Kauno sakralinės muzikos mokykla
Meniu

Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Mokykla sveikina
Lietuvą
su Gimtadieniu
Skelbimai ir NAujienos
Virtualios choro ir solfedžio pamokos
Skaityti daugiau
Dėl ugdymo proceso

Karantino laikotarpiu Kauno sakralinės muzikos mokykloje ugdymo procesas bus vykdomas mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) būdu.

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO > > >

Iškilus klausimams prašau skambinti pavaduotojai Aurelijai Helmienei tel.: 8 647 05364 bei mokomų dalykų mokytojams.

Nuoširdžiausiai linkiu visiems sveikatos ir meldžiu Dangaus Tėvo palaimos,

mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas

Skaityti daugiau
NETEKTIS

IRENA RIMKEVIČIENĖ
1956-2020

Visų Šventųjų išvakarėse, spalio 31 d. po sunkios ligos, pas Viešpatį iškeliavo ilgametė Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytoja, choro vadovė IRENA RIMKEVIČIENĖ. Irena gimė 1956 metų lapkričio 5 d. Kaune. Nuo 1994 m., pačius gražiausius 26-erius  gyvenimo metus mokytoja dirbo Sakralinės muzikos mokykloje choro vadove, savo gyvenimu ir darbu puoselėdama krikščioniškas vertybes bei sakraliosios muzikos lobius.

Skaityti daugiau
Sveikiname tarptautinio konkurso „Virtuozai“ nugalėtojus!

Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo I-ajame tarptautiniame muzikiniame konkurse „Virtuozai“, kuris vyko nuotoliniu būdu Saratove (Rusija). Mokyklos mokiniai varžėsi estradinio ir klasikinio vokalo, styginių ir nacionalinių instrumentų, fortepijono, akordeono bei instrumentų ansamblių grupėse. Džiaugiamės, kad net ir didžiąją dalį mokslo metų dirbę nuotoliniu būdu, jie puikiai pasirodė ir skynė prizines vietas.

Skaityti daugiau
Iškilmingų šv. Mišių metu – metropolito palijaus įteikimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui ceremonija
Apeigų metu giedojo ir muzikavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai

2020 m. spalio 22 d. 12 val., švenčiant Šv. Jono Pauliaus II-ojo šventę, Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių metu arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui buvo įteiktas iš Vatikano parvežtas metropolito palijus. Šiose iškilmingose apeigose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mišrus mokytojų ansamblis, grojo styginių kvartetas „Cordae David“, vargonavo maestro Povilas Padleckis. Dirigavo maestro Mindaugas Radzevičius, už muzikinį atlikimą buvo atsakingas Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas.

Skaityti daugiau
Interviu su naująja mokyklos dirigente maestro Milda Vosyle

Dėkojame Dievui, kad Tavo gyvenimo kelias pasuko į mūsų – Kauno sakralinės muzikos mokyklą. Tavo ilgametė darbo su vaikais – jaunimu patirtis bei Tavo didžiulė meilė muzikai, Tavo jautrumas ir gebėjimas priartėti prie mažo žmogaus, mūsų mokykloje Tau jau pelnė daug pagyrų. Norime susipažinti ir supažindinti Tave su mūsų mokyklos Bendruomene.

Tavo kelias į muziką?

Kelias prasidėjo nuo 7 metų, kai pradėjau lankyti muzikos mokyklą Šakių rajone, kur 8 metus mokiausi fortepijono specialybės. Po muzikos mokyklos pradėjau mokytis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, trejus metus studijavau chorinio dirigavimo specialybę.

Skaityti daugiau
Sveikiname su Pasauline Muzikos diena!

Paprastai Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“ būdavo pirmasis šventinis stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Šiemet koncertas keliasi į virtualiąją erdvę, tačiau jo prasmingumas išlieka kaip niekad aktualus – muzikos grožis tenušvinta naujomis spalvomis, tepripildo širdis gaivia ir skaidria nuotaika!

Skaityti daugiau
Kelionė į Šiluvos atlaidus

Kauno sakralinės muzikos mokykla kasmet dalyvauja didžiuosiuose Lietuvoje - Šiluvos atlaiduose. Šie mokslo metai mokyklai - jubiliejiniai, švęsime 30 metų nuo mokyklos įkūrimo. Atlaidams buvo suburtas mokyklos mokytojų choras ir styginių kvartetas. Giedojome Didžiųjų atlaidų baigiamojoje dienoje, pagrindinėse Sumos Mišiose. Sulaukėme daugybės padėkų ir pakvietimų dalyvauti kituose renginiuose ir šventiniuose minėjimuose. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiausiai dėkojo ir džiaugėsi profesionalia ir kartu širdį keliančia giesme. Be galo daug ovacijų sulaukė garsioji viduramžių sekvencija Stabat Mater Dolorosa - „Stovi Motina skausminga“, kuri buvo atliekama lietuvių senąja kantičkine kalba ir melodija bei grigališka melodija.

NUOTRAUKOS: www.facebook.com/857072234342542

Skaityti daugiau
LRT „Dainų dainelės“ projekte – mūsų mokyklos auklėtinė Ringailė Ramašauskaitė

LRT ir „Dainų dainelė“ - du neatsiejami dalykai. Šį sekmadienį tarp būrio dainuojančių vaikų ir jaunuolių pasirodė ir mūsų mokyklos mokinė - Ringailė Ramašauskaitė. Pasirodymą galite rasti LRT Mediatekoje, bet svarbiau PALAIKYTI Ringailę. Už ją, iki rugsėjo 12 d. galite BALSUOTI čia: https://www.lrt.lt/projektai/dainudainele.

Skaityti daugiau
Su Rugsėjo 1-ąja!

Brangūs Tėvai, Vaikai ir mūsų Mokytojai,

Naujuosius mokslo metus pradėsime malda rugsėjo 1 d. 16 val. šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Prie šio prasmingo šventimo Kauno miesto savivaldybės Švietimo Skyrius kviečia jungtis ir kitas miesto mokyklas. Po šv. Mišių į mokyklą kviesime rinktis tik naujai įstojusius mokinius.

Naujųjų 2020-2021 mokslo metų išskirtiniai ypatumai

Kauno sakralinės muzikos mokykla įsipareigoja sukurti saugią mokymo aplinką. Nuolat seksime ir taikysime LR SAM ir ŠMM naujausias rekomendacijas siekdami apsaugoti vaikų ir mokytojų sveikatą.

Mokymo proceso metu taikysime grupių izoliacijos principą: mokytojas ateina dirbti į grupę, kabinetas skirtas atskirai grupei, po kiekvienos pamokos patalpos išvėdinamos ir išvalomos, valomi ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai, įskaitant bendrojo naudojimo mokymo priemones, muzikinius instrumentus.

Gyvai rekomenduojame ir labai prašome tėvelius parūpinti savo vaikams burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. Ne pamokų metu (įeinant į mokyklą, iš jos išeinant ir pertraukų metu) prašysime, kad vaikai jas dėvėtų. Mūsų darbuotojai yra apmokyti stebėti vaikų sveikatos būklę. Pasireiškus karščiavimui, gerklės skausmui, skonio, uoslės praradimui ar pasunkėjusio kvėpavimo simptomams, vaiką izoliuosime specialioje klasėje, nedelsdami informuosime mokinių tėvus.

Vykdydami valstybės nurodytas rekomendacijas, grupines pamokas organizuosime kiek tai įmanoma to paties dalyko po dvi iš eilės (pvz. solfedžio). Esant galimybei, kai kurias pamokas pravesime lauke, mokyklos kiemelyje.

Visais atvejais patalpose bus reikalavimas išlaikyti ne mažesnį nei 1 m atstumą tarp mokinių, o mokytojas laikysis 2 m atstumo.

Gerbiami tėveliai, jei vaikas karščiuoja ar turi kitų simptomų, PRAŠOME jo nevesti į mokyklą. Jei taip nutiktų, kad mokyklos bendruomenėje kiltų COVID-19 infekcija, būtų informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir tokiu atveju mokyklos mokiniams ugdymas būtų toliau tęsiamas tik nuotoliniu būdu.

Mes pažadame saugoti Jūsų mylimus vaikus, o Jūs mums padėkite savo budrumu, atsargumu ir dėmesingumu. Labai prašome visada stebėti ir sekti mokyklos gyvenimą ir naujienas. Informaciją nuolat teiksime ir atnaujinsime mokyklos el. dienyne (www.manodienynas.lt), mokyklos svetainėje (www.cantoresdavid.lt) ir mokyklos Facebook paskyroje.

Visa širdimi Jus laiminu,

Direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas

Skaityti daugiau
Tradicinė Suzuki metodo vasaros stovykla šiemet tapo tarptautine
Stovyklą parėmė „Nordplus Junior“ programa

Liepos 5 - 10 dienomis Šaltupyje (Prienų r.) vyko jau VI-oji Suzuki metodo vasaros stovykla mokiniams. Šiais metais „Nordplus Junior“ programos dėka stovykla išsiplėtė ir tapo tarptautine. Stovykloje dalyvavo per 70 mokinių iš Jelgavos, Liuksemburgo, Berlyno, Vilniaus, Nemenčinės, Molėtų, Akmenės, Kauno, Jonavos, Rumšiškių ir Kėdainių, dirbo devyni mokytojai iš Lietuvos ir Latvijos. Kauno sakralinės muzikos mokyklą atstovavo Suzuki metodo klasės mokytojos Elvyra Krikščiūnienė, Roma Razmienė ir Inga Bražionienė.

Skaityti daugiau
Kauno senamiesčio širdyje – atsinaujinanti ir auganti mokykla

Birželio 30 d. mokyklos kiemelyje vyko Kauno sakralinės muzikos mokyklos abiturientų – 8-os klasės Baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.

„XXIII-iosios laidos abiturientai: Kotryna, Auguste, Martyna, Jūra Inga, Neringa, Agne, Ugne, -  ačiū Jums už nuoširdžią meilę muzikai, Mokyklos Bendruomenei, daugybei giedotų Mišių, dainuotų koncertų, keliautų kelionių ir visų bendrų muzikos ir gyvenimo pamokų. Linkime Jums skambaus gyvenimo, gražiausių akordų ir prasmingiausių gyvenimo Kūrinių!“

2019-2020 mokslo metus baigiame su visų laikų rekordiniu 230 mokinių skaičiumi. Kauno miesto tėvelių ir mokinių pageidavimu 2020-2021 m.m. planuojame mokinių skaičių didinti iki 260.

Skaityti daugiau
Archyvas
Renginiai, naujienos, nuotraukos, video etc.