Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Išleista mokytojos Valerijos Baranauskienės knyga „Arfa amžių tėkmėje”

Leidykla „Naujoji lanka” išleido Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojos Valerijos Baranauskienės autorinę knygą „Arfa amžių tėkmėje”.

Knygos pristatymas įvyko 2017 m. balandžio 10 d. Stasio Vainiūno namuose, Vilniuje bei balandžio 11 d. Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Dėkojame visiems dalyvavusiems!

V. Baranauskienė: arfos dvasios palytėta. Joana Daunytė, „Kauno diena”, 2017-04-11

No items found.