Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Tarptautinis festivalis „Laudate pueri”

Kovo 10 d., šeštadienį, Kauno valstybinėje filharmonijoje ir VDU Katalikų teologijos fakultete vyko tarptautinis Baltijos šalių vaikų muzikos festivalis „Laudate Pueri”, kurį organizavo Kauno sakralinės muzikos mokykla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse festivalio dalyviai įsijungė į žaismingą, gyvą ir nesuvaidintą styginių instrumentų bei chorinės muzikos šėlsmą meistriškumo pamokose, repeticijose ir koncertuose.

Festivalyje dalyvavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, garsinantis Lietuvos vardą ir jos chorinio dainavimo tradicijas visame pasaulyje, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio. Jį puikiai puikiai papildė Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”, vadovai maestro Mindaugas Radzevičius, Ingrida Tarvydienė ir Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Prie chorų prisijungė daugiau kaip 160 styginiais instrumentais grojančių mažųjų muzikantų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šioms šalims minint 100 metų valstybių atkūrimo jubiliejus, jaunoji karta susibūrė į jungtinį orkestrą, vadovaujamą dirigento Koen Rens (Belgija). Unikaliu, japonų profesoriaus Šiniči Suzuki sukurtu muzikos mokymosi būdu besilavinantys vaikai sujaudino klausytojų širdis ir gyvai ant scenos įrodė, kad muzikos, kaip ir gimtosios kalbos, mokytis gali visi.

Šis renginys buvo ypatingas, nes vaikai turėjo unikalią galimybę koncertuoti
puikiose Kauno miesto scenose, jungiant vaikų chorus ir vaikų orkestrą, vyko solistų ir ansamblių koncertai, o renginį vainikavo bendras baigiamasis
orkestro ir chorų koncertas.

Pirmą kartą Lietuvoje tokio pobūdžio organizuotame renginyje dalyvavo per 300 dalyvių: 80 choristų, 160 instrumentalistų bei 60 mokytojų, kurie plėtojo kompetencijas Kauno pedagogų kvalifikacijos centro akredituotuose seminaruose.

Festivalio atgarsiai – „Kauno dienos” straipsnyje.

Nuostatai

 FESTIVALIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1.      Suburti Lietuvos muzikos mokyklų choristus ir Suzuki metodu grojančius vaikus iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

2.      Surengti smuiko ir violončelės ansamblio meistriškumo pamokas su mokytoju ekspertu iš Belgijos Koen Rens.

3.      Surengti chorams meistriškumo pamokas su berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovu Remigijumi Adomaičiu.

4.      Gilinti mokytojų kompetencijas, surengiant seminarus:

„Emocinis intelektas ir muzikavimo svarba asmenybės formavime“ su Koen Rens (Belgija);

„Motyvacijos svarba choro pamokose“ su Remigijum Adomaičiu (Lietuva).

5.      Koncertuoti ir turėti naują patirtį, jungiant vaikų chorus ir vaikų orkestrą:

solistų ir ansamblių koncertai Kauno filharmonijoje, baigiamasis orkestro ir chorų koncertas.

LAIKAS IR VIETA

6.      2018 m. kovo 10 d., Kauno valstybinė filharmonija ((smuikininkai ir violončelininkai), E. Ožeškienės g. 12, Kaunas), Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji aula ((chorai), Gimnazijos g. 7, Kaunas) .

DALYVIAI

 7.      Festivalyje kviečiami dalyvauti:

·         Lietuvos muzikos mokyklų choristai;

·          vaikai, besimokantys groti smuiku ir violončele pagal Suzuki metodą;

·         chorvedžiai, chormeisteriai, vokalo ir Suzuki metodo mokytojai (renginys registruojamas Kauno pedagogų kvalifikacijos centre).

REIKALAVIMAI INSTRUMENTININKAMS

 8.      Solistų koncerto dalyviai atlieka Suzuki smuiko ir violončelės knygų repertuarą.

9.      Kiekvienas mokytojas turi parengti trumpą savo klasės (studijos, mokyklos) pristatymą lietuvių ir anglų kalbomis (ši informacija bus skaitoma auditorijai koncertų metu);

10.  Vieno mokytojo klasės mokinių pasirodymui koncerte skiriama iki 10 minučių. I – os Suzuki knygos mokiniai gali groti tik grupėmis, kitų knygų – ir grupėmis, ir solo.

11.  Smuiko ir violončelės mokiniai, kurie dalyvaus baigiamajame koncerte, privalo dalyvauti grupių meistriškumo pamokose, nes jų metu bus repetuojami baigiamojo koncerto kūriniai.

12.  Baigiamojo koncerto programa:

J. S Bach. Koncertas dviems smuikams D-moll, I d. (smuikai ir violončelės)

A. Vivaldi. Koncertas A-moll, I d., op.3, nr. 6 (smuikai ir violončelės)

J. S. Bach. Gavotas G-moll (smuikai ir violončelės)

J. S. Bach. Menuetas (smuikai ir violončelės, III knyga)

J. B. Lully. Gavotas (smuikai)

Š. Suzuki. Andantino (smuikai ir violončelės, G-dur tonacija)

T. H. Bayly. Seniai seniai (smuikai, A-dur tonacija)

Prancūzų liaudies daina (smuikai ir violončelės, D-dur tonacija)

G. F. Handel. Choras iš „Judas Makabėjus“ (orkestras ir chorai, G-dur tonacija)

F. Mendelsonas. Laudate pueri (chorai)

  ORGANIZATORIAI

 20.  Festivalį organizuoja Kauno sakralinės muzikos mokykla.

21.  Festivalio kuratorius: direktorius Vilius Sikorskas.

22.  Festivalio koordinatoriai:

Choristams – Vita Liaudanskaitė (+370 654 55855, vitavai@gmail.com)

Suzuki mokytojams – Elvyra Krikščiūnienė ( +370 656 33599, elvyrakrik@gmail.com)

 BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

 23.  Organizatoriams leidus, festivalis gali būti filmuojamas, fotografuojamas bei transliuojamas per radiją ir televiziją.

24.  Organizatoriai pasilieka teisę spausdinti su festivaliu susijusią informaciją bei skelbti nuotraukas Kauno sakralinės mokyklos internetinėje svetainėje.

 RENGINIO PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

 VšĮ Suzuki muzikos studija

Lietuvos Suzuki asociacija

Kauno valstybinė filharmonija

No items found.