Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Šventė su Apaštališkuoju Nuncijumi Šilavote

2017 m. gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas (Prienų r.) minėjo 10-ies metų muziejinės veiklos jubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikavo Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro López Quintana vizitas.

12.00 val. šv. Mišias Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukojo Apaštališkasis Nuncijus. Jų metu giedojo mūsų mokyklos jungtinis choras „Cantores David”, kartu giedojo solistai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas. Po šv. Mišių vyko procesija „Davatkėlių takeliu” ir skulptūrų šventinimas, o 14.00 val. – šventinė popietė Šilavoto Davatkyno muziejuje. Procesijos apeigose ir šventiniame koncerte giedojo ir koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai.   

 

No items found.