Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Skelbimai ir NAujienos
Šventė su Apaštališkuoju Nuncijumi Šilavote

2017 m. gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas (Prienų r.) minėjo 10-ies metų muziejinės veiklos jubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikavo Apaštališkojo Nuncijaus – Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro López Quintana vizitas.

12.00 val. šv. Mišias Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje aukojo Apaštališkasis Nuncijus. Jų metu giedojo mūsų mokyklos jungtinis choras „Cantores David”, kartu giedojo solistai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas. Po šv. Mišių vyko procesija „Davatkėlių takeliu” ir skulptūrų šventinimas, o 14.00 val. – šventinė popietė Šilavoto Davatkyno muziejuje. Procesijos apeigose ir šventiniame koncerte giedojo ir koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai.   

 

No items found.