Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Šv. Cecilijos dieną – koncertas „Skambanti mokykla“

2016 m. lapkričio 22 d. Kauno sakralinės muzikos mokykla surengė atvirų durų dieną.

Dėkojame visiems dalyvavusiems šiame mokyklos renginyje, skirtame Šv. Cecilijos dienai! Dėkojame vaikams už dainas, mokytojams už Atviras pamokas, direktoriui už dovanas ir puikią šventę. Mūsų visų šventę galime pamatyti ir pasidžiaugti „Kauno dienos” straipsnyje.

No items found.