Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
„Skambanti mokykla 2017”

Kauno sakralinės muzikos mokyklos bendruomenė maloniai kviečia Jus švęsti muzikų ir giesmininkų globėjos šv. Cecilijos Iškilmę. Ta proga mokykla plačiai atveria duris ir kviečia užsukti.

Jau tradiciniu tampantis renginys „Skambanti mokykla”, kuris vyks 2017 m. lapkričio 22 d. (trečiadienį), pradžia – 16 val., sukvies muzikos mokyklų mokytojus, bičiulius, geradarius, esamų ir būsimų mokinių tėvelius bei visus, kuriems domisi sakraline muzika.

Visų pirma – tai metodinis renginys, skirtas pasidalinti gerąja patirtimi su pedagogais. Muzikos mokytojai, o taip pat ir visi renginio svečiai kviečiami dalyvauti edukacinėse-pažintinėse programose, kuriose bus pristatomi ugdymo metodai. Jūs galėsite stebėti instrumentų, solinio dainavimo, fortepijono, choro ansamblio užsiėmimus. Taip pat kviesime Jus susipažinti su choro „Cantores David” grupėmis, pasiklausyti mokinių atliekamų muzikinių kūrinių.

P R O G R A M A

16.00 – Muzikinis mokyklos prisistatymas, direktoriaus kun. dr. Viliaus Sikorsko sveikinimo žodis, mokyklos iškabos pašventinimas (renkamasi prie pagrindinio mokyklos įėjimo, M. Valančiaus g. 8).

16.10 – Iškilmingas įėjimas į mokyklą, viešnagės choro grupėse:

1. Pueri I
2. Pueri II
3. Juniores – „Pastoralė”
4. Seniores – „Giesmė”
5. Puerilli

16.40 – Muzikinė konferencija mokyklos salėje.

17.20 – Edukacinės-pažintinės, integruotos edukacinės programos: instrumentų klasės, solinio dainavimo klasės, fortepijono klasės, choro ansamblio.

RENGINIO AKIMIRKOS NUOTRAUKOSE >>>

No items found.