Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Popiežius Pranciškus laimina Dovydo Giesmininkus, Kauno sakralinės muzikos Mokyklą

Sužinoję apie Popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą, Kauno sakralinės muzikos mokyklos Mokiniai ir Mokytojai parašėme laišką, kviesdami aplankyti ir palaiminti mūsų mokyklą. Popiežiui išsiuntėme nuotraukų iš mūsų giedojimų Vatikano Didžiojoje Šv. Petro Bazilikoje bei giedojimų Kaune, taip pat dėkojome už jo palaiminimą 2017 m. kovo 4 d., laiške pasakojome apie mūsų mokyklą, jos veiklą ir unikalumą Baltijos šalių kontekste.

Po kelių savaičių gavome iš Popiežiaus Pranciškaus atsakymą ir patvirtinimą, kad jis "meldžiasi už mus, prašo Dievo palaiminimo mūsų mokyklos Bendruomenei bei meldžia ramybės ir džiaugsmo".

Popiežiaus vizito Lietuvoje metu turėjome labai daug progų sutikti Šventąjį Tėvą ir pabūti kartu su juo.

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, aštuoni mūsų mokyklos mokiniai su lydinčiais mokytojais dalyvavo Popiežiaus sutikimo ceremonijoje Vilniaus oro uoste.

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Kauno Santakos parke Šv. Mišių metu „Cantores David” giesmininkai giedojo  drauge su gausiu giesmininkų būriu iš visos Lietuvos. Į gausų būrį įsijungė ir „Cantores David” meno vadovas Mindaugas Radzevičius, chorų vadovės Ingrida Tarvydienė ir Rasa Palšauskienė, direktoriaus pavaduotoja Benita Mincevičiūtė, mokytoja Jurgita Otienė.

Direktorius kun. Vilius Sikorskas įsijungė į brolių kunigų būrį ir kartu su popiežiumi Pranciškumi koncelebravo šias visai Lietuvai ypatingas šv. Mišias.

2017 m. turėjome dvi progas mokyklos vardu prisiliesti prie Šventojo Tėvo. Kovo mėnesį direktorius kun. Vilius Sikorskas ir mokytojas Žilvinas Tarvydas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Vatikane, skirtoje sakraliosios bažnytinės muzikos puoselėjimui. Jos metu pavyko pristatyti mokyklą popiežiui, kaip unikalią erdvę Baltijos šalyse, išskirtinai dedikuotą sakralinės muzikos sklaidai. O tų pačių metų spalio mėn. mokyklos choras turėjo progą giedoti šv. Petro Bazilikoje vakarinių Šv. Mišių metu.

Tai įspūdžiai, kuriuos dar ilgai nešiosimės savo širdyse, ir Šventojo Tėvo laiminami, augsime kokybe ir meile muzikai.

KAUNO DIENA: Popiežiaus vizito atgarsiai: Kauno choristams – išskirtinis Šventojo Tėvo dėmesys

„Cantores David” choristės prieš popiežiaus Pranciškaus aukojamas šv. Mišias Kauno Santakos parke
Choristai Šv. Petro Bazilikoje 2017 m. spalio 16 d.

No items found.