Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Mokslo metų pabaiga: egzaminai, atsiskaitymai, baigiamieji koncertai, diplomų įteikimas

Mokslo metų pabaiga – mokyklos darbo, pastangų ir rezultatų derliaus metas. Mūsų mokyklą šiemet baigia 9 abiturientai. Džiaugiamės jų pasiekimais ir puikiais rezultatais, kviečiame jų Tėvelius ir draugus dalyvauti iškilmingame koncerte ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks š.m. birželio 1 d. 18:30 val. mokyklos salėje.

Gegužės mėnuo – egzaminų, atsiskaitymų metas; vyksta kontrolinės pamokos, koncertai, viešos ir uždaros muzikinės perklausos.

Atlieka: Gerda Šabanovaitė, 2 kl. (fortepijonas mokyt. Jurga Varnaitė) ir Urtė Šabanovaitė, 3 kl. (arfa, mokyt. Valerija Baranauskienė)

 

Baigiamasis egzaminas, kanklėmis groja Urtė Gasiulytė, 8 kl., mokytoja Dileta Kubilienė

 

Kontrolinė dirigavimo pamoka, gieda mažiausieji giesmininkai – PUERI I, diriguoja moksleivė Gabija Šinkevičiūtė, 7kl.

 
Festivalio „Marija – Motina mūs” akimirka. Pažaislis, 2017 m. gegužės 7 d.

No items found.