Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Skelbimai ir NAujienos
Gailestingumo jubiliejaus muzika

Gailestingumo Jubiliejaus muzika – lapkričio 19 d. 18 val. įvyko koncertas Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kauno sakralinės muzikos mokykla nuotrauka.

Kauno sakralinės muzikos mokykla nuotrauka.

Kauno sakralinės muzikos mokykla nuotrauka.

No items found.