Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
X Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas Lietuvos XX a. II pusės chorinės muzikos kūrėjams

2020 m. kovo 7 d. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko X Respublikinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas Lietuvos XX a. II pusės chorinės muzikos kūrėjams. Žiuri komisijos pirmininkas – profesorius Petras Bingelis, nariai – Auksė Stankevičienė, Danguolė Beinarytė ir doc. Gintautas Venislovas.

Sveikiname jaunąją dirigentę Ievą Katinaitę, A kategorijoje apdovanotą konkurso diplomu! Ievą konkursui paruošė mokytoja metodininkė Ingrida Tarvydienė.