Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Užbaigiame 30 metų JUBILIEJINIUS METUS!

Užbaigiame Kauno sakralinės muzikos mokyklos 30 metų JUBILIEJINIUS METUS!

Dėkojame:

Kauno miesto Savivaldybei, Gerbiamam Merui Visvaldui MATIJOŠAIČIUI, Švietimo skyriaus Vedėjai Onai GUCEVIČIENEI, Vyriausiam Specialistui Gintarui BALČIŪNUI, Kauno arkivyskupui metropolitui Jo Ekscelencijai Kęstučiui KĖVALUI!

Brangūs TĖVELIAI, MOKINIAI, MOKYTOJAI - tikrai esate  Kauno miesto ir Lietuvos pasididžiavimas, mūsų gražioji viltis ir dabartis.

Dėkojame už JŪSŲ VISŲ nuoširdų atsidavimą, didžiules pastangas ir visą sukurtą ir kuriamą muzikos, meno bei jaunų širdžių GROŽĮ.

Kauno sakralinės muzikos mokyklos

Direktorius kun. Vilius SIKORSKAS