Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Tarptautinis konkursas „We are new stars”.

Džiaugiamės Kauno sakralinės muzikos mokyklos laureatais, kurie 2021 m. gruodžio 4 d. dalyvavo Tarptautiniame konkurse „We are new stars”.

Sveikiname:

Jaunučių chorą „Pueri II“ (vad. V. Navickas, R. Palšauskienė, Aivaras Ūsas saksofonas,Evangeline Liew fortepijonas) I vieta.

Jungtinį jaunučių chorą „Pueri II“ (vad. V. Navickas, R. Palšauskienė) ir jaunių chorą „Juniores“ (vad. M. Radzevičius, I. Tarvydienė), mokinių styginį ansamblį (vad. E. Krikščiūnienė, R. Razmienė), saksofono solo Aivaras Ūsas, II vieta.

Luknę Vaičiūnaitę (mokyt. s. Pija Kristina Metrikytė OSB, Aivaras Ūsas saksofonas, Evangeline Liew fortepijonas) II vieta.

Giesmininkų grupę „Improvises“ (vad. s. Pija Kristina Metrikytė, Aivaras Ūsas saksofonas,Evangeline Liew fortepijonas) I vieta.

Šv. Kazimiero progimnazijos 3 kl. mokinę Gretę Sirunavičiūtę (mokyt. Vadimas Navickas, Aivaras Ūsas saksofonas, Evangeline Liew fortepijonas) III vieta.

Karilę Linkytę (mokyt. Renata Surkienė) II vieta.