Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Tarptautinis konkursas „Christmas symphony"

Paskutinėmis 2021 metų dienomis vykusiame virtualiame tarptautiniame konkurse „Christmas symphony" (Astana, Kazachstanas) sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos mokiniai.

Sveikiname laureatus:

Ringailę Ramašauskaitę (mokyt. N. Dainelytė) - I vieta;

Joną Baroną (mokyt. A. Kugevičienė) - II vieta;

Faustą Liutkų (mokyt. A. Kugevičienė) - II vieta.

Sėkmės mokiniams konkursuose ir ateityje!