Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Tarptautinis festivalis - konkursas „Junior's hope“

Sausio 23- 24 d. Moldovoje nuotoliniu būdu vyko tarptautinis festivalis - konkursas „Junior's hope“, kuriame dalyvavo įvairios pasaulio šalys. Vaikai dalinosi talentais: grojimu instrumentais, dainavimu, daile, šokiu, poemų deklamavimu. Mūsų mokyklos mokinės Augustė Navickaitė (vokalas) ir Viltė Palaimaitė (kanklės) pirmą kartą sudalyvavo šiame puikiai organizuotame renginyje. Augustė apdovanota 2-osios vietos diplomu, o Viltė užėmė 1-ąją vietą ir pateko į superfinalą, kuriame tiesioginės transliacijos metu ją kalbino žiuri komisija. Ypatingai komisijos nariai atkreipė dėmesį  į gražų Viltės duetą su mokytoja ses. Pija. Tiek mokinėms, tiek ir mokytojai tai buvo viena įspūdingiausių patirčių nuotoliniuose konkursuose: patirta bendrystė,  profesionalus organizatorių  darbas bei džiaugsmas dalytis talentais įkvėpė augti ir tobulėti. Sveikiname mokines Augustę ir Viltę bei mokytoją ses. Piją su aukštais pasiekimais!