Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Tarptautinis festivalis - konkursas „Junior's hope“

Sausio 23- 24 d. Moldovoje nuotoliniu būdu vyko tarptautinis festivalis - konkursas „Junior's hope“, kuriame dalyvavo įvairios pasaulio šalys. Vaikai dalinosi talentais: grojimu instrumentais, dainavimu, daile, šokiu, poemų deklamavimu. Mūsų mokyklos mokinės Augustė Navickaitė (vokalas) ir Viltė Palaimaitė (kanklės) pirmą kartą sudalyvavo šiame puikiai organizuotame renginyje. Augustė apdovanota 2-osios vietos diplomu, o Viltė užėmė 1-ąją vietą ir pateko į superfinalą, kuriame tiesioginės transliacijos metu ją kalbino žiuri komisija. Ypatingai komisijos nariai atkreipė dėmesį  į gražų Viltės duetą su mokytoja ses. Pija. Tiek mokinėms, tiek ir mokytojai tai buvo viena įspūdingiausių patirčių nuotoliniuose konkursuose: patirta bendrystė,  profesionalus organizatorių  darbas bei džiaugsmas dalytis talentais įkvėpė augti ir tobulėti. Sveikiname mokines Augustę ir Viltę bei mokytoją ses. Piją su aukštais pasiekimais!