Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šventė su Apaštališkuoju Nuncijumi Šilavote

2017 m. gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas (Prienų r.) minėjo 10-ies metų muziejinės veiklosjubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikavo Apaštališkojo Nuncijaus –Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro LópezQuintana vizitas.

12.00 val. šv. Mišias Šilavoto Švč. JėzausŠirdies bažnyčioje aukojo Apaštališkasis Nuncijus. Jų metu giedojo mūsųmokyklos jungtinis choras „Cantores David”, kartu giedojo solistai EgidijusBavikinas ir Liudas Mikalauskas. Po šv. Mišių vyko procesija „Davatkėliųtakeliu” ir skulptūrų šventinimas, o 14.00 val. – šventinė popietė ŠilavotoDavatkyno muziejuje. Procesijos apeigose ir šventiniame koncerte giedojoir koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai.