Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Šventė su Apaštališkuoju Nuncijumi Šilavote

2017 m. gegužės 14 dieną Šilavoto Davatkynas (Prienų r.) minėjo 10-ies metų muziejinės veiklosjubiliejų. Šią Prienų kraštui svarbią datą vainikavo Apaštališkojo Nuncijaus –Šventojo Sosto atstovo Lietuvoje Jo Eminencijos arkivyskupo Pedro LópezQuintana vizitas.

12.00 val. šv. Mišias Šilavoto Švč. JėzausŠirdies bažnyčioje aukojo Apaštališkasis Nuncijus. Jų metu giedojo mūsųmokyklos jungtinis choras „Cantores David”, kartu giedojo solistai EgidijusBavikinas ir Liudas Mikalauskas. Po šv. Mišių vyko procesija „Davatkėliųtakeliu” ir skulptūrų šventinimas, o 14.00 val. – šventinė popietė ŠilavotoDavatkyno muziejuje. Procesijos apeigose ir šventiniame koncerte giedojoir koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokiniai.