Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Sveikiname su Pasauline Muzikos diena!

Paprastai Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“ būdavo pirmasis šventinis stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Šiemet koncertas keliasi į virtualiąją erdvę, tačiau jo prasmingumas išlieka kaip niekad aktualus – muzikos grožis tenušvinta naujomis spalvomis, tepripildo širdis gaivia ir skaidria nuotaika!