Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šv. Cecilijos diena - “Skambanti Mokykla 2023”

KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLA

2023 m. lapkričio 22 d.

Edukacinis, šventinis renginys-koncertas „Skambanti mokykla“

PROGRAMA

I. DALIS

16.00 – 16.50 val. SEMINARAS

Dr. Asta Tamušauskaitė, tema : „CHORAS – BESIMOKANTI ORGANIZACIJA“

Vieta: mokyklos salė

II. DALIS

17.00- 17.30 val. ATVIROS VEIKLOS

1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė "PUERILI"– pamokėlė "Ritmika ir kūno perkusija ankstyvojo muzikinio ugdymo pamokoje", veda mokytoja Jurgita Otienė.

Vieta: Pueri I klasė.

2. Pamoka „ Romantinės muzikos atlikimas: iššūkiai, sprendimo būdai” , veda fortepijono mokytoja Ieva Žemaitytė.

Vieta: 8 klasė.

3. Pamoka „Skaitymo iš lapo ugdymas instrumentinio ansamblio pamokoje“, veda kanklių mokytoja DiletaKubilienė.

Vieta: kanklių klasė.

4. Pamoka „ Vibrato technikos lavinimas“, veda smuiko mokytoja Inga Bražionienė.

Vieta: 7klasė.

III. DALIS

CHORŲ PASIRODYMAI

18.00 val. Choras PUERI II (VL,KZ, JPII ir choras PUERI I KZ ) ( mokytojai: Rasa Palšauskienė, Vadimas Navickas, Neringa Bukauskaitė).

Vieta: 5 klasė

18.15 val. choras  JUNIORES ( mokytojai : Mindaugas Radzevičius;Ingrida Tarvydienė, Julius Šidlauskas).

Vieta: Juniores klasė

18.25 val. choras IMPROVISES (mokytojai Pija Kristina Metrikytė, Evangeline Liew, Aivaras Ūsas )

Vieta: teorijos klasė

18.35 val. Choras  PUERI I  (VL, JPII, PAS); (mokytojai Reda Dapšauskienė, Neringa Bukauskaitė, AgnėMozūraitė, Kazimieras Ivanovas)

Vieta: salė

18.40 val. Renginio užbaigimas. MOKYTOJŲ PASIRODYMAS

Vieta: Koplyčia