Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Šv. Cecilijos diena - “Skambanti Mokykla 2023”

KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLA

2023 m. lapkričio 22 d.

Edukacinis, šventinis renginys-koncertas „Skambanti mokykla“

PROGRAMA

I. DALIS

16.00 – 16.50 val. SEMINARAS

Dr. Asta Tamušauskaitė, tema : „CHORAS – BESIMOKANTI ORGANIZACIJA“

Vieta: mokyklos salė

II. DALIS

17.00- 17.30 val. ATVIROS VEIKLOS

1. Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė "PUERILI"– pamokėlė "Ritmika ir kūno perkusija ankstyvojo muzikinio ugdymo pamokoje", veda mokytoja Jurgita Otienė.

Vieta: Pueri I klasė.

2. Pamoka „ Romantinės muzikos atlikimas: iššūkiai, sprendimo būdai” , veda fortepijono mokytoja Ieva Žemaitytė.

Vieta: 8 klasė.

3. Pamoka „Skaitymo iš lapo ugdymas instrumentinio ansamblio pamokoje“, veda kanklių mokytoja DiletaKubilienė.

Vieta: kanklių klasė.

4. Pamoka „ Vibrato technikos lavinimas“, veda smuiko mokytoja Inga Bražionienė.

Vieta: 7klasė.

III. DALIS

CHORŲ PASIRODYMAI

18.00 val. Choras PUERI II (VL,KZ, JPII ir choras PUERI I KZ ) ( mokytojai: Rasa Palšauskienė, Vadimas Navickas, Neringa Bukauskaitė).

Vieta: 5 klasė

18.15 val. choras  JUNIORES ( mokytojai : Mindaugas Radzevičius;Ingrida Tarvydienė, Julius Šidlauskas).

Vieta: Juniores klasė

18.25 val. choras IMPROVISES (mokytojai Pija Kristina Metrikytė, Evangeline Liew, Aivaras Ūsas )

Vieta: teorijos klasė

18.35 val. Choras  PUERI I  (VL, JPII, PAS); (mokytojai Reda Dapšauskienė, Neringa Bukauskaitė, AgnėMozūraitė, Kazimieras Ivanovas)

Vieta: salė

18.40 val. Renginio užbaigimas. MOKYTOJŲ PASIRODYMAS

Vieta: Koplyčia