Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijų sutikimas

Gegužės 21 d., sekmadienį, į Kauno miestą iš Gniezno miesto buvo parvežtos šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijos, jos buvo perduotos saugoti broliams pranciškonams.

Visose šio įvykio apeigose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojų vyrų ansamblis.