Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
SU KOVO 11-ĄJA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA!

Prieš 33 metus, 1990 metų kovo 11 dieną LR Aukščiausioji Taryba priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą. Suprantame, koks didelis tai įvykis mūsų Tautos istorijoje. Iškovota laisvė turi savo didelę kainą, didžiuojamės savo Tauta, didžiuojamės mūsų didvyriais atkakliai gynusiais laisvę ir nepriklausomybę, didžiuojamės Tautos dvasia, kalba, raštu, papročiais ir Tikėjimu. VISI nešame atsakomybę už šią dieną ir mūsų rytojų.

Sveikiname Jus, MIELIEJI, su Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Lydime malda ir dėkingumu kiekvieną Laisvės dieną ir visą Rytojų.

Direktorius kun. Vilius Sikorskas

Foto: R. Jurgaičio